Bondevennen nr 38/2020

 

Handle julegaver med Norturaprofil

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Hvorfor ikke gjøre unna litt av julegavehandelen her?

Profilprodukter Nortura

Logg inn og velg "Mine avtaleprodukter" øverst til venstre på siden til Bekken & Strøm. Avtaleproduktene har en svært fordelaktig pris. Du kan også handle varer ut over det du finner i avtaleproduktene – både barne- og damemodeller, og få de profilert med Nortura-logo.

Du finner en oversikt over alle avtaleproduktene til Nortura på medlem.nortura.no/profil.

Registrere deg som kunde første gang
Om du vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde. Mer informasjon om registrering og avtalekode finner du på medlem.nortura.no/profil.

Lykke til med handelen!

 


 

Gilde på en sterk 7. plass av merkevarene i Norge

YouGov kommer hvert år med en rangering av merkevarer som presterer spesielt bra. Gilde havnet i år på en sterk 7. plass i kåringen, der vår «søster» Tine havnet på tredjeplass.

tabell

Den norske topp 10-listen er sammensatt av merkevarer fra mange forskjellige bransjer. Felles er imidlertid at de har norsk eller nordisk opprinnelse. På topp i år havner Vipps, etterfulgt av Kiwi og Tine. Finn.no, Ikea og Clas Ohlson ligger foran Gilde på 7. plass.

Rangeringen går på kvalitet, generelt inntrykk, verdi for pengene, anbefaling, omdømme og kundetilfredshet.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 7. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 14. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 53
  • Mandag 21. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2021 og småfe for slakting i uke 2/2021

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Innmeldingsfrist for småfe for slakting i 2020, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året er utgått.

 


 

Ringorm i Rogaland

Situasjonen i Rogaland anses nå for mer uoversiktlig enn tidligere i høst og næringa innfører nå strengere tiltak for å redusere risiko for smittespredning fra besetninger med uoppdaga ringormsmitte. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. 

Nye tiltak innebærer først og fremst tilnærmet full stopp i livdyromsetningen innen- og ut av en høyrisikosone for både kjøttfe og melkefe. Sonen er justert ut fra dagens smittestatus.

Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningene er svært stor for den enkelte bonde som må gjennomføre omfattende og kostbare tiltak. Næringas tiltak bygger på erfaring for at melkefe utvikler tydeligere symptomer vanligvis innenfor 8 uker, mens kjøttfe kan bære smitte uten symptomer i lang tid. Risikosonen for kjøttfe er derfor større enn sonen for melkefe.

Se hvilke tiltak som er satt inn, og detaljert beskrivelse av soner på vår nettside medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på ung sau, sau og vær reduseres med kr. 2,00 per kg fra mandag 30. november grunnet økt omsetningsavgift. Gjeldende omsetningsavgift for 2020 ble vedtatt i Omsetningsrådet 22. juni.

 


 

Forslag til satser omsetningsavgift 2021

Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene vedtas av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet i desember, så det understrekes at dette foreløpig kun er et forslag.

Det foreslås følgende satser for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo.

 

1/1

1/2

1/3

5/4

2/8

13/9

4/10

15/11

Egg

0,80

             

Storfe

0,50

0,20

0,90

0,20

   

1,70

0,50

Lam

1,80

     

0,80

1,80

   

Sau

1,80

             

Gris

0,50

             

Purke/råne

0,60

             


Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.