Bondevennen nr 39/2020

 

Fugleinfluensa er påvist i en fuglepark på Nærbø i Rogaland

Mattilsynet har den 3. desember varslet om påvisning av fugleinfluensa på en fugl i fugleparken på Nærbø i Rogaland. Dette er tredje påvisning av fugleinfluensa i Rogaland. Dette understreker igjen viktigheten av at alle fjørfeholdere har en høy årvåkenhet og holder et høyt nivå på smittevernrutinene.

Samme dag har fjørfenæringa blitt enige om tiltakene under. Punkt 1, 2 og 5 under er anbefalinger som gjelder i første omgang ut året.

Tiltak:

  1. Hold alt fjørfe inne.
  2. Begrens trafikk til og fra gården til det absolutt nødvendige. Rutinebesøk av helseovervåkingsveterinærer, fôrkonsulenter, KSL-revisorer og andre bør utgå.
  3. Utesko tas av rett innenfor døra. Egne sko i kontordelen.
  4. NB! Korrekt bruk av smitteslusa for alle som skal inn i dyrerommet. Skifte av klær og skotøy. Grundig vask og desinfeksjon av hender.
  5. Stopp gårdssalg av egg og andre produkter direkte fra gården.
  6. Vask og desinfiser ramper og plattinger ved mottak av fjørfe og etter henting av egg.
  7. Før besøkslogg med tanke på smittesporing.
  8. Unngå å tiltrekke villfugl ved at de har tilgang til fuglemat, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. Platting under kraftfôrsilo skal holdes ren.
  9. Ingen direkte eller indirekte kontakt med hobbyfjørfehold.

I tillegg er det enighet i fjørfenæringa om å skjerpe smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe for å minimere risikoen for å få inn smitte. Fås smitte inn i ett fjørfehus, kan alle fjørfehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, mm. Det kan ikke utelukkes smitte i villfuglfaunaen hele vinteren og eventuelt også under vårtrekkene. Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra fjørfegårdene.

Mattilsynet har innført «portforbud» i en rekke kommuner langs kysten. Det innebærer at alt fjørfe skal holdes under tak, fysisk avskjermet fra uteomgivelsene. Også andre regler gjelder. Hvilke kommuner som til enhver tid er definert som høyrisikoområder står oppført i Forskrift om høypatogen aviær influensa, lenker ligger i sak på medlem.nortura.no.

Du har varslingsplikt i fugleinfluensaforskriften, § 3. Varslingsplikten oppfyller du ved å ha lav terskel for å melde fra til din veterinær om avvik i produksjonen, økt dødelighet, nedgang i fôr og vannopptak, nedgang i eggproduksjon etc.

 


 

Pinnekjøtt fra Nortura PROFF til salg for medlemmer

PROFF-markedet ser nå indekser på salg helt ned på 20 % av vanlig omsetning inn mot jul. Julebordene er avlyst og etterspørselen faller dramatisk. Det gjør at vi i år har et stort overskudd av pinnekjøtt som er beregna for PROFF-markedet. I tillegg til salg i medlemsbutikkene vil det bli testa ut nye kanaler for å få solgt partiet.

Koronatiltak som er gjort i det markedet som er målgruppen for PROFF gjør at vi må sette inn tiltak for å få solgt varene, og unngå unødig matsvinn. En stor del av dette partiet vil bli tilgjengelig for medlemmer og ansatte.

Salg gjennom nye kanaler
I tillegg til medlemsbutikkene vil vi også prøve ut en nettløsning for bestilling med levering hjem på døren. Løsningen leveres av Schibsted, og de står for leveranse. Det blir laget en Nortura-profilert nettbutikk der medlemmer kan bestille. Schibsted har leveranse på døren som dekker nesten hele landet (87 % dekning).

Utenom pinnekjøtt vil vi få inn et parti med Tronfjell skinke fra Tynset i dette konseptet. Vi har et betydelig varelager av denne varen som ikke har listing i dagligvarehandelen.

Som Nortura-eier vil du få mer informasjon på e-post om du vil teste ut bestilling på nett med levering hjem på døren. Se også info på medlemsbutikken sin facebookside, eller på medlem.nortura.no/medlemsbutikk for åpningstider i din butikk. Løp og kjøp!

 


 

Neste års kretsmøter på Teams

Grunnet koronasituasjonen er det bestemt at Nortura vil kjøre neste års kretsmøter på plattformen Teams. Kretsmøtene vil gå som vanlig i månedsskiftet februar/mars.

Alle tillitsvalgte eiere kjenner nå denne plattformen godt siden Teams har vært brukt til de aller fleste møtene siden i mars. Til og med årsmøtet ble gjennomført digitalt, da på Skype.

Det at vi allerede nå har tatt en avgjørelse på å kjøre digitale møter gjør at vi kan planlegge ut fra det som alternativet, i stedet for å måtte avlyse et fysisk møte og så skifte over til digitalt møte rett i forkant. Vi vet at noen ikke har muligheter til å delta på pc eller via telefon på grunn av bl.a. dårlig nett. Vi håper derimot at med et så langt varsel som nå, er det mulig å gjøre tiltak for de fleste.

Hvordan bli med på Teams-møte?
For å koble deg opp på et Teams-møte følger du en enkel oppskrift som vi har lagt ut på vår nettside. Så vil vi i tillegg kjøre noen møter i forkant av kretsmøtene slik at alle som føler behov for det kan bli med å teste løsningen. Du trenger ikke laste ned noe for å bli med – det eneste er nettilgang.

 


 

Ikke utlevering av returslakt i Lillesand

Nortura har i mange år hatt mellomlagring og utlevering av retur- og nisjeslakt ved Agder Eiendom (Jens Eide) i Lillesand. Dette er dessverre ikke mulig lengre på grunn av ombygging av lokalene og at de har eget behov.

Vi jobber for å finne andre løsninger i området.

Inntil videre er det utlevering i Agder ved Tine i Kristiansand, Ernst Matiasen, Vanse og Coop-butikker i Setesdal.

Bygging av medlemsbutikken i Kristiansand er godkjent av kommunen, arbeidet vil starte straks. Vi kommer med nærmere informasjon om dette når det går mot åpning av medlemsbutikken til våren.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på slaktegris fra 90,1 kg til 95 kg reduseres med kr. 0,40 per kg, slaktegris fra 95,1 kg til 105 kg reduseres med kr. 0,70 per kg og slaktegris over 105 kg reduseres med kr. 0,40 fra mandag 7. desember. Dette er i henhold til prisnedtrappingsplan før jul for å få mer fersk gris ut i markedet.