Bondevennen nr 5/2020

 

Møt opp på kretsmøtet!

Du er medeier i en av Norges desidert viktigste og største næringsmiddelbedrifter. Samtidig vet vi at størrelsen og lange fysiske avstander gjør at mange føler det er langt fra egen gård til både valgt og ansatt ledelse i selskapet. Derfor er det mange gode grunner til å møte opp på kretsmøtet – der du treffer både topptillitsvalgte og representanter fra administrasjonen direkte.

Bruk derfor kretsmøtet for alt det er verdt. Har du behov for å gi ris eller ros direkte til de som er med og styrer Nortura, så gjør det. Ønsker du en fersk og ærlig oppdatering på ståa i selskapet, så er også dette rett anledning.

På kretsmøtene i fjor var temaet hvordan vi skulle klare å løfte økonomien i selskapet – som de siste årene har vært altfor dårlig. Det naturlige spørsmålet i år vil derfor være: Virker medisinen? Er vi på rett vei? Men kanskje aller viktigst: Hvilke rammebetingelser og marked konkurrerer Nortura i, og som følge av det hvilke vegvalg og endringer må Nortura gjøre framover for å ivareta formålet til selskapet som er å være et redskap for å skaffe oss som eiere best mulig økonomi?

Kretsmøtene er en fin anledning til å komme sammen og prate med kolleger over et godt måltid med mat. I tillegg skal vi ha trekning av 3 oppmøtegaver i hver krets. Alle grunner for å dra på kretsmøte er like gode!

Ta gjerne med ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen også.

Oversikt over alle kretsmøtene finner du på baksiden av bladet og i kalenderen på medlem.nortura.no, invitasjon er sendt ut på e-post om du har registrert din e-postadresse i Nortura. Har du ikke det vil du få invitasjonen i posten.

Kretsmøte 2019
Fra kretsmøtet i krets 91 Klepp, 92 Hå og 93 Time i fjor. Også i år er det felles kretsmøte i de samme kretsene, tirsdag 18. februar på Undheim Samfunnshus.

 


 

Klyppekurs sau for nybegynner, mellomklasse og videregående

Klyppekurs i år blir:

  • 4.-5.-6. august fra kl.08.00 til 15.00 på Nortura Forus dette blir kurs for nybegynner og mellomklasse
  • 11.-12.-13. august fra kl.08.00 til 15.00 på Nortura Forus dette blir kurs for nybegynner og mellomklasse
  • 18.-19.-20. august fra kl.08.00 til 15.00 på Utstein og Rennesøy, dette er kurs for videregående

Alle kurs koster kr. 2500,-

Vi holder mat, drikke, sko, klær og maskiner, men om noen vil ha med eget håndstykke er det heilt topp.

Instruktører i år blir Børge Høiland, Onar Lima, Jens Olav Leira, Odd Kristian Håland, Anne Lise Haugdahl Humstad og Inga Lill Rossevatn.

Årsaken til at vi har flyttet det videregående kurset til garder er at der blir det klypping av voksne sauer.

Dere som allerede er påmeldt tar eg kontakt med ang ukenr på kurset som dere skal delta på.

Påmelding til meg innen 30. mai på 97958151 eller stian.espedal@nortura.no

Stian Espedal, Nortura

 


 

Avtaleinnmeldingen for storfe

Nortura reduserte fra nyttår fristen for avtaleinnmelding på storfe fra 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke) til 4 uker før ønsket slakteuke. Antall uker som slaktene kan disponeres ble redusert fra 7 uker til 5 uker, 2 uker før og to uker etter basisuka. Tillegget på kr 2,50 pr kg for å melde inn på avtale er det samme.

Oppslutningen om avtaleordningen er viktig, derfor gikk vi tilbake fra 7-ukers avtalen som var siste halvår 2019. Se mer på medlem.nortura.no/storfe om du er usikker på ordningen.

 


 

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk i Norge

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge. 

Menon Economics har blant annet beregnet hvilke økonomiske konsekvenser en generell nedgang av kjøttforbruket vil ha for bønder og kjøttbransjen, og hva det vil innebære og vri produksjonen fra rødt til hvitt kjøtt. Med utgangspunkt i fire ulike scenarier i et ti-årsperspektiv for perioden 2017 til 2027 har NIBIO sett på hvilken effekt det vil ha for forbruk, produksjon, arealbruk og selvforsyningsgrad.

Hvis kjøttforbruket per innbygger i Norge reduseres i årene framover, vil det ha betydelige implikasjoner for norsk jordbruk og matproduksjon. Hvis forbruket av alle kjøttslag unntatt fjørfekjøtt er redusert med 45 prosent i 2027 sammenlignet med 2017, så vil rundt 30 prosent av dagens jordbruksareal gå helt ut av matproduksjon. NIBIO viser at av arealet som i dag brukes til grasproduksjon vil det sannsynligvis bare være ca 5 % som vil omdisponeres til dyrking av planter direkte til humant konsum.

For å unngå at de beste jordbruksområdene er de som går ut av drift, må sentralisering motvirkes. Det er behov for sterke virkemidler som bryter med de politiske trendene i jordbruket de siste årene. Det vil også kreve betydelig endring hos den norske forbruker, og handelen. Omdisponering av 5 % av dagens grasareal til produksjon av planter til humant konsum forutsetter for eksempel at hver innbygger må spise i gjennomsnitt 65 kg mer poteter og grønnsaker enn i dag, 9 kg mer matbygg eller mathavre, 6 kg mer norsk hvete og 4 kg mer olje- og belgvekster.

I dag er 74 % av sysselsettingen i jordbruket knyttet til kjøtt- og melkeproduksjon. Dersom kjøttforbruket reduseres med 45 prosent, vil det gi en nedgang på 16 000 årsverk. Redusert kjøttforbruk vil få størst konsekvenser i Rogaland, Trøndelag og Innlandet, som er fylkene med mest husdyrproduksjon i dag.

Artikkelen er fra Animalia sin nettside, hvor du også kan laste ned rapportene.

 


 

Prisendringer

Fra og med 3. februar øker avregningspris på lam med 0,90 kroner, som følge av økt grunntilskudd.