Bondevennen nr 6/2020

 

Tilskudd til konvertering fra smågris- til slaktegrisproduksjon

Kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjon de siste årene, kombinert med et ikke ubetydelig frafall av oppfôringsplasser, har ført til et vedvarende og eskalerende problem med ubalanse mellom utbud av smågris og tilgjengelige oppfôringsplasser i deler av landet. Med det som bakgrunn vedtok konsernstyret i Nortura i desember en ordning med tilskudd til konvertering fra smågris- eller kombinert produksjon til kombinert- eller slaktegrisproduksjon. Ordningen er dermed aktuell for produsenter som produserer og selger smågris i de regioner som har ubalanse. Behovet er størst i region Midt og region Vest.

Gris i bingen

Hvem kan ta del i ordningen?

  • Smågrisprodusenter som konverterer til slaktegris-/kombinertproduksjon
  • Kombinertprodusenter med smågrissalg som øker egen framfôring av slaktegris eller legger om til slaktegrisproduksjon.

Tilskudd
Det gis et tilskudd på kr 450 pr omsatt smågris pr år (med bakgrunn i gjennomsnitt for 2018 og 2019) som konverteres til slaktegris. Tilskuddet gis som en engangsutbetaling.

Omleggingen må medføre en konvertering av minimum 300 stk pr år.

En kombinertprodusent som i 2018 og 2019 i gjennomsnitt solgte 500 smågriser, vil ved å redusere salget/øke fremfôringen med 500 stk pr år, få et tilskudd på 500 stk * 450 kr = 225.000 kr.

Forutsetninger
Ved å inngå slik avtale forplikter produsenten seg blant annet til følgende:

  • Å levere gris til Nortura i en periode på 10 år fra tilskuddet er utbetalt.
  • Gjennomføre konverteringen så raskt som mulig, og senest slik at det gir full effekt i 2021.

Tidsramme og nærmere informasjon
De som ønsker å få nærmere informasjon om ordningen bes å kontakte tilførselsleder i sitt område. Interesse for å ta del i ordningen må gjøres innen 1. april 2020.

Det er opp til Nortura å vurdere behov/omfang i det enkelte område. Totalt er det satt en ramme oppad på 15.000 slaktegriser. 

 


 

Endringer ved livdyrformidling fra Nortura Forus

Det har alltid vært et nært og godt samarbeid mellom Nortura og Prima angående livdyrformidling i Sør-Rogaland og Agder, dette vil vi nå utvikle videre for å forbedre leveringssituasjonen til deg som produsent.

Volum på omsatte livdyr øker årlig, og markedet utvikles så det er et behov for et enda tettere samarbeide.

Karl Ottar Jakobsen har vært den på Forus som har jobbet mest med formidling av fôringsdyr, i løpet av kort tid vil han gå over til andre arbeidsoppgaver. Han vil dermed avløses av Herbjørn Haugland som kommer fra Prima, og som i løpet av kort tid vil være på plass i formidlerjobben.

Vår rådgiver på gris Eirik Håvarstein kommer også tettere inn på formidling av smågris.

 


 

Vi søker damer

Er du dame og vil lære mer om ammekuproduksjonen? Da er du den vi søker.

Sammen med NLR og Storfekjøttprosjektet i Agder starter vi egen faggruppe kun for damer med tema "Ammekua gjennom året". Vi møtes 5-6 ganger i løpet av året og tar opp aktuelle og viktige temaer knyttet til ammekuproduksjonen.

Følgende temaer vil bli berørt:

  • Kalving
  • Beiteslipp og beitekvalitet
  • Avl, bedekning og valg av okse
  • Slått og fôrkvalitet
  • Innsett og fraskilling av kalven
  • Holdvurdering og fôring gjennom vinteren

Vi ønsker en egen gruppe kun med damer, og den er åpen for alle som er interessert i ammeku, men vi vil legge oss på et grunnleggende nivå.

Deltakeravgift: 2000kr

Påmeldingsfrist 17. februar, vi starter opp med første møte i mars. Kontakt Hildur Elisabeth Brøvig, tlf. 950 20 392 eller Josefa Andreassen Torp, tlf. 907 66 313

 


 

Mobilnummer 955 18 XXX – mottar ikke SMS

Svarer du med SMS på tapte anrop fra f.eks. våre livdyrformidlere eller transportplanleggere fra 955-nummer og ikke får respons? 955-numrene er fra vårt telefonsystem og mottar ikke SMS.

Under Kontaktinfo på medlem.nortura.no, eller under Rådgiving/fagpersoner på dyreslagene finner du direktenummer til våre rådgivere. Er du oppringt av 955-nummer må du ringe tilbake, eller ring Medlemssenter på 955 18 400 så blir du satt til ledig operatør.


 

Produsentmøte på Hå

Tirsdag kveld 28. januar var det møte for Norturas fjørfeprodusenter i Rogaland på fabrikken på Hå.

Produsentmøte på Hå

Det var en presentasjon av Hå Kyllings drift og framtidsutsikter, samtidig var Nortura Proff tilstede og kunne fortelle om samarbeidet vi har mellom Hå Kylling og Nortura Proff.

Produsentene var imponerte over det vi har fått til sammen. Proff var begeistret for kvalitet, leveranse og ikke minst omstillingshastigheten vi har ved behov.

 


 

Prisendringer

Fra og med 10. februar øker avregningsprisen på lam opp 0,80 kroner for alle klasser og grupper, dette som følge av økt engrospris.