Bondevennen nr 8/2020

 

Konsernsjefen med fabrikkbesøk på Hå

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen besøkte Norturas anlegg på Hå onsdag, sammen med regionsjef Einar Risnes og styremedlem i Norturas konsernstyre Olav Håkon Ulfsnes. 

Besøk på Hå

Nortura Hå på Jæren er et topp moderne eggpakkeri som tar imot og pakker betydelige mengder egg. Fabrikken huser også Nærbø Kyllingslakt AS og Hå Kylling AS. 

– Her ble de mer kjent med produksjonen og fikk blant annet omvisning i produksjonslokalene, forteller Bjørn Vikås, personal- og HMS-koordinator.

Anne Marit Panengstuen besøkte flere av Norturas anlegg rundt om i landet i høst, og skal også på flere fabrikkbesøk framover. Målet er å bli bedre kjent med hele verdikjeden og ansatte. 

Kretsmøter over hele landet
Konsernsjefen deltok også på kretsmøte på Jæren tirsdag sist uke, for Klepp, Time og Hå. I løpet av de to siste ukene er det holdt kretsmøter over hele landet. I år har møtene hatt sterkt fokus på eierrollen til medlemmene, og hva som kreves for å komme dit Nortura bør være.

 


 

Terningkast 6 til Gildes burger av får

Burgeren av får med mynte, hvitløk og rosmarin er «best i test» av årets nyheter, konkluderer VG i sin smakstest. Burgernyheten får rett og slett smaksdommerne til å juble.

Burger 6

– Tommel opp for nyheten fåreburger som svar på den økte interessen for sauekjøtt. Deilig smak, saftig og god, og rask å steke. Helt konge å servere med for eksempel tsatsiki og søtpotetfries, skriver juryen i sin begrunnelse.

Smakspanelet består av fem matelskende personer med ulike bakgrunner, og de har testet og smakt seg gjennom 36 av nyhetene som produsentene sier de har stor tro på. 

Gilde Kjøtt og Grønt-pølser er også med i testen og får terningkast fire. – Dette kan slå an! Bønner, purreløk, linser og løk utgjør 30 prosent av pølsene. Ypperlig måte å få i barna mer grønnsaker, og fint for dem som vil spise mindre kjøtt, skriver VG. 

 


 

Nortura ønsker mer storfekjøtt – ekstra avtaletillegg på kr 0,65 innføres 16. mars!

Norturas slakting de første ukene i 2020 er i tråd med prognosene og innmeldingstallene fremover er som forventet. Etterspørselen er god, slik at det er underdekning i markedet. For å møte økt etterspørsel fremover mot sommeren starter prisopptrappingen mandag 16. mars, Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato!

Ved utgangen av 2019 var det 1 751 tonn storfe på reguleringslager. Med underdekning blir markedet supplert med uttak fra reguleringslager. Pr utgangen av uke 6 var det tatt ut 590 tonn. Vi regner med at slaktingen vil ta seg noe opp i forbindelse med telledato.

For å møte den tradisjonelle økningen i etterspørselen av storfekjøtt fremover mot sommeren, starter prisopptrappingen med økning i noteringsprisen på kr 0,50 uke 12 (mandag 16. mars). Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato. Fra 13. april vil prisløypen bli som tidligere annonsert, se mer på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Renteøkning i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning!

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.03.2020. Det er i tillegg besluttet å fjerne den lave satsen for beløp under kr 50 000,-

Rentesatser gjeldende f.om 01.03.2020:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala: Satser er gjeldende fra første krone. 

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.om 03.01.2020

0 - 1.999.999 kr *

2,25 % p. a.

2,40 % p. a.

over 2.000.000 kr

2,35 % p. a.

2,50 % p. a.


* Tidligere rentesats 0-49.999 kr 0,50 % p. a.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året 
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på kr 2 mill..er passert. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Sikkerhet:
Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond. 

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen: e-post: innskudd@nortura.no, tlf.: 955 18 150

 


 

Norsvin med inseminasjonskurs i Rogaland

Trenger du eller ansatte i din besetning godkjenning som inseminør? Benytt sjansen og meld deg på kurs. 

Kurs holdes vanligvis på Hamar, men Norsvin prøver nå å fylle opp et kurs i Rogaland 19. mars. Påmelding innen 1. mars. Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.

Mer info og påmelding fra norsvin.no/event/inseminasjonskurs

 


 

Prisendringer

Det innføres grunntilskudd for vær på kr 5,00 per kg fra mandag 24. februar, ingen andre endringer.