Bondevennen nr 9/2020

 

Har du alt klart til lamminga?

Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam. I temaheftet «Mindre lammetap» har Nortura Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang. For kontakt – sjå baksiden!

 


 

Fôringsdyr

– Det er et økende nasjonalt underskudd av fôringsdyr, men leveringsklare fôringsdyr av god kvalitet kan lett formidles i hele landet til gode betingelser, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura. 

I store deler av landet var vinteren 2018/2019 en unntaksperiode pga av tørken sommeren 2018 i Sør-Norge. Et resultat ble mindre etterspørsel etter fôringsdyr utover vinteren 2019. Heldigvis kan vi anta at vinteren i år er ca et normalår.   

– Det pågår et godt arbeid i hele landet med å dekke et større tidsvindu med nok norskprodusert storfekjøtt. Dette er nok litt av årsaken til en økende etterspørsel etter fôringsdyr på denne tiden. Fôringsdyr er lettest å formilde mellom 100-200 kg, men kategorier større eller mindre kan også meldes inn, sier Finnesand. 

Mindre områder i Rogaland har hatt noen utfordringer med ringorm men er nå tilbake på normalformidling igjen. Unntaket i området er at også fôringsdyr må følges med en veterinærattest ved formidling. 

Nortura er en stor aktør innen formidling av fôringsdyr/avlsdyr. Har du/dere fôringsdyr så ta kontakt med livdyravdelingen på telefon 955 18 400, eller meld inn på Min side.

 


 

Endring på avregningsbrev fra Førde

Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra mars avregnes slaktedyr levert til Nortura Førde fra den nye plattformen.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

For deg som mottar avregningen fra Førde vil det fra 1. mars 2020 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen. Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du nå på Min side.

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

 


 

Vårmøte med Nortura og Prima

Velkommen til vårmøte i Kulturhuset, Kvinesdal tysdag 17. mars kl. 19.00, og Kviamarka, Prima onsdag 18. mars kl. 19.00.

Med på møte blir Ole Arnfinn Røyseland frå NLR med tema: 

 • Korleis lage frodige beiter av gardsnær utmark?
 • Det ideelle grovfôret til sau og aktuelle strategiar for å dyrke det.

Velkommen til ein triveleg fagkveld!

Servering.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for storfe alle klasser og grupper, går ned med kr 1,50 per kg fra mandag 2. mars. Prisnedgangen skyldes redusert engrospris med kr 0,80 per kg, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg.

Prisopptrappingen for storfe starter mandag 16. mars, da økes engrosprisen og ekstra avtaletillegg innføres. Se medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar for prisløype for storfe fram til sommeren.