Nortura i Bondebladet uke 43/2020

 

Bente jakter nye tillitsvalgte til Nortura SA

Kjenner du en person som kunne passe i konsernstyret, kontrollkomité eller valgkomite i Nortura SA? Da tar du kontakt med denne dama fra Batnfjorden.

Bente Solenes er leder for valgkomiteen i Nortura SA. Foto: Anne Berntsen
Bente Solenes er leder for valgkomiteen i Nortura SA. Foto: Anne Berntsen

Bente Solenes er storfebonde i Batnfjorden i Møre og Romsdal. Nå går hun inn i sin viktigste periode som leder for valgkomiteen i Nortura SA.

– Min og valgkomiteens jobb er å finne folk som ønsker og som er egnet til å gjøre en ekstra innsats for Nortura. Enten som kandidat til konsernstyret, eller til å bekle de andre rollene vi trenger for å sikre medlemsdemokratiet i selskapet, sier Solenes.

Nå ønsker Bente og valgkomiteen tips på aktuelle tillitsvalgte, både til konsernstyret, kontrollkomité, ordfører og valgkomité.

– Vi trenger folk som har stor forståelse for hva samvirkeselskap er, og som har evnen til å samarbeide. Siden vi står midt i en omstillingsprosess i selskapet, der vi trenger å styrke konkurransekraften, er det heller ingen ulempe med folk som har erfaring med omstillingsprosesser eller fra dagligvarehandelen, sier Solenes til Nortura Medlem.

– Men vi ønsker innspill på kandidater med andre typer erfaringer også, påpeker Solenes.

Leter etter egna kandidater
Når det kommer til sammensetning i styret jobber valgkomiteen med et mål om balanse mellom kjønn, regioner og representanter for de ulike dyreslagene.

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har vært underrepresentert på sau i styret de siste årene. Dette er en viktig gruppe for Nortura, og vi håper på mange gode tips fra småfemiljøet, sier Solenes.

Valgkomitélederen påpeker at det aller viktigste er at kandidaten er egnet, og ikke hvilken type produksjon han eller hun har på gården.

– Som tillitsvalgt i konsernstyret er ikke oppgaven å kjempe for sitt eget dyreslag eller region, men å løfte blikket og se det store bildet, sier Solenes.

Solenes ønsker å presisere at de ikke har kartlagt hvilke styremedlemmer eller andre tillitsvalgte som stiller seg disponibel for en ny periode i samvirkets tjeneste.

– Dette vet vi i starten av november. Og da er det viktig at navnebanken vår er full, slik at vi kan starte å legge kabalen, sier Solenes.

Fremskynder frist pga korona
Siste frist for å melde inn kandidater er 15. desember 2020, altså fjorten dager tidligere enn vanlig. Denne sikkerhetsmarginen har valgkomiteen lagt inn på grunn av covid-situasjonen.

– Skal vi rekke å gjennomføre intervjuer med alle aktuelle kandidater med et fysisk møte på Gardermoen, og samtidig ha mulighet til å avlyse i siste liten på grunn av sykdom, må vi sette en tidligere frist enn vanlig, sier Solenes.

Innstillinga til konsernstyre og andre tillitsvalgteposter skal være klar innen kretsmøterunden i februar.

Trenger også tips om kandidater til regionutvalg
Det er ikke bare konsernstyret som ønsker tips på kandidater til styreverv. De seks regionutvalgene Øst, Nord-Norge, Innlandet, Midt-Norge, Agro og Vest, skal også legge nye kabaler.

Gå inn på Organisasjon/Eierorganisering/Valgkomiteen for å finne kontaktinformasjon til både sentral valgkomité, og i din region. 

 


 

Sjekk øyremerka på slaktesauen

– Nortura har som mål å levere avrekningar som er rett på kortast mogleg tid til Nortura-bonden. Vi brukar framleis mykje tid på å vera detektivar på grunn av feilmerking av dyr. Dette kostar pengar og forsinkar avrekningane, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Vi står nå framfor saueslaktesesongen. Vi minner difor alle om å sjekke øyremerka på slaktesauen.

Småfe har ikkje noko individregister slik som ein har på storfe. Når innkjøpt sau, inkludert kåra vêrlam og avlsvêrar, skal slaktast, så må dei difor merkast med kvitt tilleggsmerke som viser at dyret er innkjøpt. Merket skal ha dyrehaldsidentifikator til ny eigar og nytt individnummeret. Dersom dyret har eit fungerande elektronisk merke frå den tidlegare eigaren skal ein øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket for å unngå at dette blir registrert ved slakting (bildet). Pass på at det som er prega på merket er leseleg etter at du har øydelagt elektronikken, og merket må ikkje dette ut. Det går også an å kjøpe elektroniske kvite øyremerke. Da er det ekstra viktig å øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket, slik at det ikkje blir lest av to øyremerke på eit dyr.

Destruksjon av øremerke

Dersom ikkje elektronikken fungerer, er vi avhengig av å lese av kva som står på øyremerket utan å bruke tid på vaske det. Vask difor skitne øyremerke før sauen blir levert til slakting. 

Sjå meir i artikkelen Gode øyremerkevaner på medlem.nortura.no/smaafe.

På førehand, tusen takk for hjelpa!

 


 

Hvor finner du høstens nyheter?

Nortura har de siste årene jobbet med å utvikle flere hverdags- og helårsprodukter av lam, og produktene er tilgjengelig i enda flere butikker enn tidligere. I tillegg er det flere nyheter i høst, men hvilke butikker selger de?

Høstens nyheter fra Gilde

Her er en oversikt:

 • Gilde Hverdagslam kebabkrydrede strimler – Norgesgruppen
 • Gilde Hverdagslam ternet benfritt grytekjøtt – Norgesgruppen
 • Gilde Hverdagslam lammelår i skiver – Norgesgruppen
 • Gilde Hverdagslam – Norgesgruppen
 • Gilde Hverdagslam lammelår i skiver med kryddersmør – Norgesgruppen
 • Gilde Hverdagslam fryst hamburger – Norgesgruppen og Rema
 • Gilde Hverdagslam fryst grytekjøtt – Norgesgruppen, Rema og Coop
 • Gilde Spagetti med kjøttboller – Norgesgruppen og Coop
 • Gilde Pizzafyll – Norgesgruppen og Rema
 • Gilde Brun lapskaus - Norgesgruppen og Coop
 • Gilde Kjøttboller & texmex-saus – Coop
 • Gilde Salamisnacks – Norgesgruppen og Coop
 • Prior kyllingpålegg – Norgesgruppen

Noen produkter er listet pliktige, mens andre er frivillige, så om du ikke finner produktet i din butikk er det bare å spørre om butikken kan ta det inn.

 


 

Ny løsning for livdyrformidling storfe

Den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr lanseres snart i tilførselsområdet Agro, for resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten. Oppdaterte kontroller og registre er svært viktig for at løsningen skal fungere.

Opplysninger om dyrene hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min Side. Oppdaterte kontroller og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side. 

Vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for deg som bonde og Norturaansatte. Mer detaljert informasjon sendes deg på e-post i forkant av lansering i ditt område.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 000 storfe denne uken og dekningsgraden er 92 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.17 700 gris som også gir en dekningsgrad på 92 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.47 400 lam og dette gir en dekning på 135 %. På sau slakting det i underkant av 13 200 stk, noe som gir en dekning på 100 %.

 


 

Pris

Fra mandag 19. oktober er det endringer i grunntilskudd for sau, ungsau og vær. Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,00 per kg til ny sats kr. 3,80 per kg, mens for vær reduseres grunntilskuddet med kr. 5,00 per kg til ny sats kr 0,- Samtidig innføres det et effektivitetstillegg for sau og ungsau på kr. 3,00 per kg, effektivitetstillegget varer i 3 uker.