Nortura i Bondebladet uke 44/2020

 

– Korona har snudd markedet på hodet

– På kort tid har vi gått fra overproduksjon til underdekning, fordi grensene er stengt. Korona har snudd markedet på hodet, og det gir oss noen muligheter, sier Nortura-styrelederen.

Styreleder Trine Hasvang Vaag

Det har vært knyttet stor spenning til Norturas resultater for andre tertial (mai-august). Onsdag forrige uke ble tallene offentliggjort og viste et driftsresultat på 163 millioner kroner, som er 39 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

– Jeg tror at koronasituasjonen har skapt en forventing blant eierne, om et bedre resultat. Derfor er nok mange overrasket over tallene ikke var bedre. Men la det være sagt, vi er ikke fornøyde med resultatet i konsernet, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun er imidlertid fornøyd med at Nortura i samme periode har klart å øke prisen til bonden, som følge av bedre markedsbalanse og økte tilleggsytelser.

Har klart å vri fra industri til dagligvare
Stengte grenser og rekordmange på norgesferie har bidratt til en sterk vekst i dagligvaresalget for Nortura. I motsatt ende har salget til proff- og industrimarkedet stupt, på grunn av stengte hoteller, kantiner og restauranter med redusert drift.

– Det mange kanskje ikke tenker over er at veksten i dagligvare, og den tidvise hamstringen som kjedene opplevde, også har ført til høyere kostnader på våre anlegg. Når butikkene har sendt inn hastebestillinger til oss, har vi bemannet opp med ekstra skift og i perioder kjørt med full gass, og deretter med full brems. Det har kostet oss, forteller Hasvang Vaag.

Nortura har imidlertid klart å vri mye av volumet fra proff- og industri over på dagligvaremarkedet. Dette er én av årsakene til at Nortura klarer å øke dagligvareomsetningen med 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Forbrukeren ønsker norsk kjøtt
At koronapandemien har snudd markedet og Nortura på hodet, er det ingen tvil om. Men allerede før koronapandemien traff, var markedsbalansen i ferd med å bedre seg.

– Vi har gått fra en situasjon med overproduksjon på de aller fleste dyreslag til en situasjon med mangel på gris, kylling, storfe, og en langt bedre balanse på småfe og egg. Vi kan på mange måter si at koronaen har snudd markedet på hodet, sier Hasvang Vaag.

Styrelederen mener at underdekning av norsk kjøtt som nå har oppstått, kan gi selskapet et annet handlingsrom til å ta ut høyere priser enn tidligere. Senest tirsdag forrige uke kunne Nortura Totalmarked melde om økt gjennomsnittlig engrospris på storfe, lam og egg, for første halvår av 2021.

– Importvernet og betalingsviljen setter noen faktiske begrensninger for hvor mye vi kan øke engrosprisen. For tollbarrierene er ikke høyere enn at vi risikerer å bli utkonkurrert av rimeligere kjøtt fra verdensmarkedet, sier Hasvang Vaag.

Styrelederen ser også med glede på trenden der norske forbrukere tydelig ønsker og etterspør norske matvarer.

– Før koronaen handlet ordskiftet om å redusere kjøttforbruket. Nå handler det om norsk mat og norsk produksjon. Det skal vi være glade for, sier Hasvang Vaag.

Større avstand og lavere tempo på linja
Tallene i tertialrapporten viser at marginene fortsatt er for lave. Dette er skyldes blant annet lavere aktivitet i slakte- og skjæreleddet, samt økte priser på emballasje og innsatsfaktorer som følge av en svakere krone. I tillegg har lønnskostnadene økt som en konsekvens av et mer uforutsigbart marked og strenge smitteverntiltak på anleggene.

At Nortura så langt har unngått å stenge ned anlegg på grunn av koronasmitte, mener styrelederen handler om det gode arbeidet som er gjort på beredskapssida.

– Ser vi oss litt rundt i Europa, ser vi at tilhører en bransje som har fått en ganske brutal kjennskap til pandemien. Mange store slakterier har vært nødt til å stenge dørene nettopp på grunn av koronasmitte blant de ansatte, sier Hasvang Vaag.

Hun mener at det er en risiko for at det samme kan skje på Nortura sine anlegg i Norge.

– Men med de ekstra tiltakene vi har innført, har vi klart å redusere risikoen. Med større avstand mellom ansatte på linja og lavere tempo på båndet, er vi i ferd med å lære oss å leve med den «nye hverdagen». I dag har vi langt bedre kontroll, sier Hasvang Vaag.

 


 

Bestill øremerker tidlig, få maks rabatt

Årets sauemerkekampanje er rett rundt hjørnet. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristillegg for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet.

Rabattfrister

  • 25 % rabatt ved bestilling på nett senest 22. november 2020
  • 20 % rabatt ved bestilling på nett nettbutikk senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling på nett senest 1. mars 2021

Digital kampanje i år
Stadig flere Nortura-medlemmer bestiller sauemerkene sine på nett, og det er få som har benyttet seg av bestillingsskjemaet som har blitt sendt ut i posten. Tilbudet sendes derfor ut kun digitalt i år, på epost og SMS. Slik sparer vi også miljøet for bruk av papir og transport.

Bestill på nett
I og med at øremerkekampanjen nå er digital, er det ikke lenger mulig å bruke bestillingsskjema. Det er lett å bestille øremerker på www.osid.no. Trenger du veiledning, kontakter du OS IDs kundesenter.

Bestill Combi Signal-merker samtidig
Combi Signal-merker bestiller du nå hos merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill Signal-merker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg 1. halvår 2021

Konsernstyret i Nortura har tirsdag 20. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021 innenfor volummodellen.

 

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2021 til kr 64,30 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2021 til kr 66,90 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2021 til kr 20,30 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første, samtidig vil vi informere om prisløype for sau. Vi vil da også informere om prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret.

Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publiseres på Totalmarked.nortura.no.

 


 

Landbrukets klimakalkulator

15. oktober lanserte landbruket en ny klimakalkulator som et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kalkulatoren lanseres først for melke-, grise- og kornbønder. Øvrige produksjoner rulles ut fortløpende fra 2021. Nortura er en av initiativtakerne og har en nøkkelrolle i Landbrukets Klimaselskap som utvikler kalkulatoren.

Klimakalkulatoren er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 mill. tonn CO2-ekv. og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Nå håper vi at bøndene tar kalkulatoren i bruk i sitt eget arbeide med å kutte klimautslipp på gården, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA som står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

– Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Vi vet at dyrene våre, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet og derfor er det også vårt ansvar å sikre at vi forstår hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Se mer på nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 200 storfe denne uken og dekningsgraden er 93 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.15 700 gris som gir en dekningsgrad på 85 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 43 000 lam og dette gir en dekning på 146 %, det vil derfor fryses inn lam på reguleringslager. På sau slakting det i overkant av 14 600 stykk, noe som gir en dekning på 100 %.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.