Nortura i Bondebladet uke 45/2020

 

Nå kan du chatte med medlemssenteret

Visste du at medlemssenteret til Nortura tar imot 230.000 henvendelser årlig? Nå kan du også få svar via chat på Min Side.

Nortura Medlemssenter på Rudshøgda

Fra første oktober har det foregått en stille lansering av en ny chat-løsning inne på Min Side. Nå er det ikke bare telefon eller e-post som du kan bruke, dersom du har spørsmål rundt inntransport, innmelding og avregning av slakt- og livdyr.

– Den nye chat-løsninga er et ledd i å yte enda bedre service til medlemmene våre, sier sjef for medlemssenter og dyretransport, Monika Solberg i Nortura.

Solberg har ledet arbeidet med å effektivisere og sentralisere medlemssenterets førstelinje til Rudshøgda. Bruk av digitale verktøy, en ny telefonløsning, et felles telefonnummer og omorganisering av arbeidsoppgaver har spart konsernet for sju årsverk, uten at det har gått utover kvaliteten på service.

Stadig flere bruker Min Side
– I begynnelsen var mange skeptiske til denne overgangen. Folk var vant til å snakke med sin lokale kontakt, og tenkte kanskje at lokalkunnskapen ville forsvinne i «oversettelsen», forteller Solberg.

Nå opplever Solberg at motstanden som var i begynnelsen, mer eller mindre har blitt borte. Det viser også tilfredshetsmålingene, der medlemssenteret scorer 9 poeng av 10 mulige.

– Medlemssenteret kan hjelpe de aller fleste. Og vi ser at 65 prosent av alle henvendelser via telefon blir løst av førstelinje, som i hovedsak er lokalisert på Rudshøgda, sier Solberg.

– Og klarer vi ikke å løse det på førstelinja, har vi mulighet til å sette videre til rådgivere, transportplanlegger eller de som sitter med ansvar for avregning lokalt, legger hun til.

Selvbetjent
Sjefen for medlemssenteret ser at stadig flere nå tar i bruk Min Side når de skal melde inn slakt, og finne annen relevant informasjon.

– Det er tydelig at eierne våre ser nytten av en slik selvbetjeningsløsning, sier Solberg.

Starter pilot på livdyrportal
Den nye chat-løsninga kommer opp som en blå dialogboks inne på Min Side, og vil være bemannet innenfor normal åpningstid fra 07.00 til 16.00.

– Utenfor åpningstid vil dialogboksen stå som «chat utilgjengelig», forteller Solberg.

En chat-løsning på medlemssenteret er ikke den eneste forbedringen for Norturas eiere. Nylig var område Agro, altså Agder og Rogaland, piloter i utrullinga av en ny heldigital livdyrportal.

Se film om Nortura Medlemssenter på vår facebookside.

 


 

Årets julekampanje – vinn julemat fra Gilde

Vi har allerede startet førjula med årets store julekampanje. Delta i julekonkurransen på Gilde sin facebookside og vinn julemat for 1000 kroner!

Kampanje

Kampanjen og konkurransen foregår fra 26. oktober og fram til 20. desember i butikk og på sosiale medier, fra 30. november og ut perioden vil Gilde jul også være på TV-reklame og utendørs reklame.

Delta i konkurransen på www.facebook.com/Gilde og bli med i trekningen av julemat til en verdi av kr. 1000,- hver uke frem til jul.

Du deltar ved å kommentere konkurransepostene på Gilde sin Facebook

 


 

Bestill elektroniske øremerker nå

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til småfe, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk merke.

Bestill merker innen første frist, 22. november – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Fram til 30. juni 2021 får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Bestill Combi Signal-merker samtidig
Combi Signal-merker (retur, nisje, økologisk osv.) bestiller du nå hos merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill Signal-merker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

Se mer på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Ny slaktelinje på plass i Steinkjer

Steinkjer er godt i gang etter omlegging til ny slaktelinje på gris. ​ Den nye slaktelinja bidrar blant annet til bedre HMS, og mer effektiv slakting med bedre kapasitet.

Steinkjer med ny linje

– Det var behov for oppgraderinger av utstyret. Vi brukte en uke på å få opp den nye slaktelinja, slakting av gris går bra, men fortsatt noen små utfordringer i å få automatikken til å flyte godt når vi skal slakte purke, sier driftssjef på Steinkjer, Nils Johan Edvartsen.

– Det er en mye mer moderne linje. Man får blant annet en bedre arbeidsstilling, og det er viktig for å unngå skader.

Å legge om til ny slaktelinje kan fort by på noen utfordringer, men de ansatte på Steinkjer har tatt disse på strak arm. – Alle har vært veldig spente og engasjerte, og de ønsker at vi skal lykkes med dette, sier Edvartsen.

 


 

Mattilsynets tilsynskampanje

Som kjent har Mattilsynet varslet en tilsynskampanje hos svinebesetninger i 2021. Utvelgelsen av besetninger skal være tilfeldig, og det er Veterinærinstituttet som skal gjøre denne jobben for Mattilsynet. 

I tilsynskampanjen er det dyrevelferd som står i fokus, det vil blant annet bli sett på bruk av sjukebinger, håndtering av sjuke og skadde dyr, avliving, bruk av rote- og aktivitetsmateriale etc. Mattilsynet holder på å lage veiledere rundt de ulike kravpunktene og de skal være klare i slutten av november. Etter planen skal tilsynskampanjen begynne i januar. Se også på Mattilsynet sine sider.

Har du spørsmål om regelverk, eller ønsker å diskutere noe, så ta gjerne kontakt med en av våre svinerådgivere eller spesialveterinærer på svin. Du finner kontaktinfo på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 000 storfe denne uken og dekningsgraden er på 92 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.17 700 gris som gir en dekningsgrad på 84 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 24 500 lam og dette gir en dekning på 166 %, overskuddet av lam fryses inn på reguleringslager. På sau slaktes det i overkant av 6 500 stk, noe som gir en dekning på 78 %.

Eggsalget mot dagligvare er fortsatt høyere enn tidligere år, og også i november er bestillingene store. Eggproduksjonen er samtidig så stor at det er nødvendig med noe reduksjon med førtidsslakting av verpehøns.

 


 

Pris

Avregningsprisen på storfe og kalv går opp med kr. 0,50 per kg fra mandag 2. november grunnet økt engrospris. Dette er den første av 2 prisoppganger i november, fra mandag 16. november økes engrosprisen med kr. 1,50 per kg.