Bondevennen nr 10/2021

 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

Sau med nyfødte lam

I temaheftet «Mindre lammetap» har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

– Har du alt dette på plass?

– Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Sjå inn på medlem.nortura.no/lamming for nyttig informasjon rundt lamminga.

 


 

Prior får ny logo og visuell identitet

– Som landets eldste merkevare for egg og hvitt kjøtt, opplever vi at det som i utgangspunktet var Priors merkevareidentitet, nå har blitt mer et uttrykk for kategorien generelt. Vi har behov for å by mer på vår personlighet, sier designsjef i Nortura, Irene Møller.

Prior ny logo

Prior er Norges største og eldste merkevare for hvitt kjøtt og egg, med røtter tilbake til 1929. Merkevarenavnet Prior ble etablert i 1977, og sist gang Prior-logoen ble endret var i 2013. Sammen med designbyrået Høien lanserer Prior nå en ny logo og visuell identitet.

– Vi hadde et behov for å stå sterkere ut og fremstå mer samlet i hylla, og med den nye identiteten har vi fått et tydeligere uttrykk. Logoen binder produktene og seriene våre sammen, samtidig som den åpner opp for stor grad av fleksibilitet i øvrige design, sier designsjef i Nortura, Irene Møller.

Se mer i pressemelding på våre nettsider.

 


 

Valgkomiteen ønsker Trine på topp i Nortura

Hun beskrives som lyttende, samlende, og som en god og tydelig leder for styret og selskapet. Trine Hasvang Vaag er innstilt til sin femte periode som styreleder i Nortura.

Valgkomiteens innstilling setter Trine Hasvang Vaag på topp, og Jan Erik Fløtre som ny nestleder. Fløtre er inne i sin tredje periode i styret og kjenner dermed selskapet godt.

Har vektlagt kontinuitet

En klar arbeidsinstruks fra årsmøtene i 2018 og 2019, om å snu hver stein og legge en helhetlig plan for Nortura, gjør at det kan komme store og utfordrende beslutninger fremover.

– Konsernstyret med Trine i spissen har sammen med ledelsen kommet godt i gang med oppdraget. Allerede nå ser vi resultater i form av styrket økonomi, men vi er i en situasjon der vi ikke kan senke skuldrene, sier leder Bente Solenes i valgkomiteen.

Valgkomiteen er opptatt av-, og har vektlagt kontinuitet i kombinasjon med utfyllende kompetanse når de har vurdert kandidater til kjøtt- og eggsamvirket.

Av den grunn er også Merethe Sund og Tone Steinsland innstilt for en ny periode i Nortura-styret.

Som kjent har mangeårige styremedlem Bente Roer meldt fra at hun ikke er disponibel for flere år i Nortura-styret. Det samme gjelder Steffen Skolseg. To nye ansikt kan derfor være på vei inn i konsernstyret. Som nye styremedlemmer innstilles Bente Borgen fra Hundorp i Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lora i Lesja.

– Begge har gode personlige egenskaper og vil med sin kompetanse og erfaring bidra positivt til å styrke styret, mener Solenes i valgkomiteen.

Hun ønsker å understreke at utfyllende kompetanse i år har vært viktigere enn både geografi og dyreslag, som resulterer i noe ujevn fordeling på disse.

– Vi har tillit til at konsernstyret likevel ivaretar eiernes totale interesser, sier Solenes.

Se mer på medlem.nortura.no