Bondevennen nr 22/2021

 

Dette er Norturas nye konsernstyre 

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo ble ny nestleder på Norturas årsmøte fredag 18. juni. Nye inn i konsernstyret er Bente Borgen fra Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lesja. 

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes femte år som styreleder. Trine ble gjenvalgt med 110 stemmer og 3 blanke.  

Nye inn i styret ble Bente Borgen (42) som erstatter for Bente Roer, og Tronn Olaf Flittie (42) som erstatter for Steffen Skolseg. Jan Erik Fløtre var ikke på valg, men ble valgt som ny nestleder etter Skolseg.  

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag. Dette til tross for noe kritikk mot at valgkomiteen ikke hadde funnet kandidater til å representere hvitt kjøtt. 

–  Det finnes mange kompetente eiere som kunne gått inn som kanidater i konsernstyret. Så får heller vi ta selvkritikk for at vi ikke har vært flinke nok til å tipse valgkomiteen av disse, sa Håkon Andreas Alm i sin kommentar til innstillingen.    

De eiervalgte i styret i Nortura består av:  

 • Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder (gjenvalg)  
 • Jan Erik Fløtre, Byrkjelo – nestleder (ny som nestleder)   
 • Merethe Sund, Sømna (gjenvalg)   
 • Tone Steinsland, Bryne (gjenvalg)  
 • Bente Borgen, Sør-Fron (ny)  
 • Tronn Olaf Flittie, Lesja (ny)  
 • Olav Håkon Ulfsnes, Aure (ikke på valg)  
 • Ole Reino Tala, Sem (ikke på valg)  
 • Hans Amund Braastad, Fåvang (ikke på valg)  
     
 • Ole Johs. Egeland, Spydeberg – 1. varamedlem (fra 3. vara)  
 • Kjell Ove Høydal, Florø – 2. varamedlem (fra 1. vara)  
 • Bente Børsheim, Vega – 3. varamedlem (fra 4. vara)  
 • Elisabeth Hokland, Melbu – 4. varamedlem (ny)    

Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble gjenvalgt som ordfører, og Bjørn-Arne Skoglund fra Risøyhamn gjenvalgt som varaordfører. Ole Martin Fjeldberg ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen for 1 år, og 3 nye år som medlem. Borgny Grande og Einar Høstbjør kom inn som nye medlemmer i valgkomiteen, og Bjarte Myren ble valgt som leder etter Bente Bjerkeset Solenes. Grete-Liv Olaussen ble ny nestleder.  

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag, som foreslo å øke alle fastgodtgjørelser med 3 prosent, justert til avrundet beløp.  

 


 

Nortura utbetaler 142 millioner kroner i medlemskapital og renter  

Et benkeforslag fra region Øst og Innlandet om å betale 7,8 millioner i rente på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd, øker den samla utbetalinga fra 135 til 142 millioner kroner til Nortura-bøndene.    

Når bondens selskap leverer gode resultater, skal det komme bonden til gode. Under Nortura-årsmøtet 17. juni ble det bestemt at konsernet skal utbetale 142 millioner til Norturas eiere.    

– Da styret la fram resultatet for 2020 fikk vi flere signaler fra eierne som mente at renter på medlemskapital burde prioriteres. Dette var én av forutsetningene da ordningen med medlemskapitalkonto opprinnelig ble diskutert og vedtatt, sier Bjørn Magnus Tordhol, som la fram forslaget i årsmøtet.     

I benkeforslaget ble det foreslått en nøktern rentesats på 1,5 prosent. Dette tilsvarer 7,8 millioner kroner. Tordhol foreslo at midlene omdisponeres fra avsetning på etterbetalingsfond til renteutbetaling.     

– Vår intensjon er ikke å presse frem en høy rente. Dette er et signal om at prinsippet er viktig for oss som eiere, sier Tordhol.     

Forslaget fra region Øst og Innlandet ble vedtatt av årsmøte med 58 mot 15 stemmer.   

 


 

Redusert kapasitet på Nortura Medlemssenter i sommer  

Det er også ferieavvikling på vårt Medlemssenter og i perioden fra uke 26 til uke 31 vil det være redusert kapasitet. Samtidig er åpningstiden 1 time kortere, fra kl. 07.00 til kl. 15.00.    

Kontakter du medlemssenteret på telefon 955 18 400 kan du påregne lengre ventetid i ferien, dette gjelder også livdyrhenvendelser.     

Du må gjerne bruke Chat på Min side som er tilgjengelig i åpningstiden, eller sende henvendelse på e-post til medlem@nortura.no dersom du må kontakte oss.     

For tjenester som for eksempel innmelding av slakt- og livdyr er det de aller fleste som bruker Min side. Min side har også lengre innmeldingsfrist i forhold til innmelding på telefon til Medlemssenteret, og tjenestene på Min side er mange, og veldig enkle å bruke.   

God sommer fra oss på Nortura Medlemssenter!  

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris og prisløype for gris 2. halvår  

Konsernstyret i Nortura fastsatte onsdag 16. juni Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris 2. halvår 2021 til kr 35,50 per kg. Dette er en økning på kr 1,61 per kg i forhold til målpris for avtaleåret 2020/2021.    

Det er satt opp følgende prisløype for å ta ut den vedtatte prisen:     

 • Mandag 5. juli (uke 27): Engrospris opp 1,10 kr/kg  
 • Mandag 27. september (uke 39): Engrospris opp 0,40 kr/kg  
 • Mandag 11. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,40 kr/kg  
 • Mandag 6. desember (uke 49): Engrospris ned 0,40 kr/kg   
 • Mandag 13. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg    

Gris ble flyttet over fra målpris til volummodellen i årets jordbruksoppgjør. Dermed er det nå etablert samme modell som vi har hatt for storfe, egg og småfe som vedtas av konsernstyret i Nortura for hvert halvår.  

 


 

Prisendringer 

Smågrisprisen går opp med kr. 30,- per stk til kr. 940,- for helsegris ved 25 kg fra mandag 21. juni. Dette som følge av at gris går fra målpris til PGE og styret har vedtatt en økning i PGE for 2. halvår 2021.