Bondevennen nr 24/2021

 

Livdyrnytt fra Nortura

For mange er sommeren en tid der fokuset i all hovedsak dreier seg om innhøsting, utevedlikehold av beiter/bygninger, vasking av tomme fjøs, produksjon og noe besøk. Fritid klarer også enkelte å få plass til.

Angus på beite

Medier, journalister avvikler også sommerferie og mange av oss opplever dette på en god måte, og kan gire ned et par hakk.

I løpet av vår/forsommer er det kommet en ny aktør innen livdyrformidling. Livdyrportalen.no er registret som en privat aktør, og Nortura ønske å presisere at vi har ingen tilknytning til denne. Årsaken til at Nortura ønsker å presisere dette er at det kan forveksles med utviklingsjobben som er gjort rundt Nortura livdyrformidling den siste tiden.

Etter en testperiode fra høsten 2020 er Min side (vår felles plattform) nå tilgjengelig for våre medlemmer på avlsdyr/fôringsdyr storfe. Her kan dere registrere innmeldinger, bestillinger, direkte salg/kjøp og bestille transport. Etter plan blir delen for avlsdyr gris og smågris klar fra vinter 2022.

Nortura opplever at et stort flertall ønsker trygghet rundt salg/kjøp av avlsdyr/fôringsdyr. Store verdier skifter eier, risikobildet er stort, og ingen ønsker «blindpassasjerer» i form av smittsomme sykdommer. Som selger ønsker en også at avregningsbeløp kommer på konto til ventet tid.

Nå når våre digitale plattformer begynner å vise tilstrekkelig stabilitet fortsetter jobben med å imøtekomme disse som ønsker en enda større grad av sjølbetjening. Vi ser for oss en løsning der frigitte tilgjengelige avlsdyr/fôringsdyr vil ligge oppdatert ute på vår nettside for hele landet.

Fastsette pris, formidle, avregne/fakturere er ofte den enkle delen av jobben. Alle vet at eks. innkjøpt avlsokse må på plass i besetningen før en oppnår den rette effekten av innkjøpet. Regelen for nesten all formidling er at dyr skal transporteres fra selger til kjøper. Renhold av biler, kompetente sjåfører, tilpassa biler, kjøre/hviletid, avstander, ferger/bompenger og bransjeretningslinjer er momenter som kan gjøre den delen av jobben krevende. I tillegg kan også bil/sjåfør-kapasitet i sesonger kreve tidsforskyvinger.

Status fôringsdyr

I sum er det norske kutallet (melk/kjøtt) noenlunde stabilt. Dvs. at antall kalver født per år også bør være noenlunde stabilt. Nortura livdyrformidling ser normalt et økende underskudd av fôringsdyr i løpet av vår/sommer. Dette er ikke helt på normalen i alle områder i år. Det er noe unormalt at vi i løpet av sommer 2021 nesten har hatt balanse i enkelte tilførselsområder, men vi registrerer nå svært gode innmeldingstall av storfe til slakt, og flertallet av disse innmeldte slaktedyra skal erstattes med nye.

Mange ammekubesetninger har avvenning av kalvene på arbeidsplan i løpet 2-3 uker, umiddelbart etter det tar sesongen for fôringsdyr seg kraftig opp. Videre går det dessverre mot slutten av beitesesong og innsett, dette vil også medføre at andel fôringsdyr fra melkebesetning øker noe.

Status avlsdyr melk

Noe varierende status, men det er i sum et mindre underskudd etter lakterende og drektige melkedyr. Underskuddet er klart mindre enn i vår, og det øker på med innmeldinger av drektige dyr med forventa kalving fra oktober.

Avlsdyr kjøttfe

Her er det stabile overskudd av det meste i alle områder. Det kan være underskudd på enkelte rasekombinasjoner/raser i noen områder.

Status smågris

I en tid der vi sliter med å dekke behovet for norskprodusert grisekjøtt opplever vi et overskudd av smågris. Denne situasjonen har vært stabil siden tidlig vår.

Kjenner du/dere på et behov for en «restart» av tidligere slaktegrisproduksjon, eller ønsker å tenke helt fra oppstart, så ta kontakt med oss.

Bestillinger/innmeldinger av livdyr kan gjøres på Min side, eller ta kontakt med oss livdyrformidlere via Nortura Medlemssenter.

Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura

 


 

Kampanjer til skolestart fra Gilde og Prior  

Både Gilde og Prior kjører påleggskampanjer på sosiale medier nå til skolestart. I Gilde sin kampanje «Ikke hopp over matpakka» kan du vinne frokost sammen med Maren Lundby i hopptårnet i Holmenkollen!  

Facebook.com/Gilde

Kampanjen og konkurransen foregår i sosiale medier fram til 19. september. Du deltar ved å kommentere konkurransepostene på Gilde sin Facebook. Se mer på Gilde sin facebookside.

Matpakketips fra Prior

Lise Finckenhagen deler matpakke-tipsene som både er morsomme å lage, og morsomme å spise på Prior sin nettside. Fortell om din utfordring i kommentarfeltet på Prior sin facebookside, eller send en melding på siden så kanskje Lise Finckenhagen løse akkurat ditt problem! 

Facebook.com/PriorNorge

 


 

Førtidsslakting av verpehøns

Fra uke 35 starter førtidsslakting av verpehøns for å redusere eggoverskuddet, og aktuelle produsenter har mottatt informasjon. Eggprodusentene oppfordres til å kontakte sitt eggpakkeri for deltakelse.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,50 per kg fra mandag 23. august grunnet redusert engrospris.