Bondevennen nr 25/2021

 

Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. august 2021

Næringa vurderer fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

Sonekart

Smitterisikoen er ikke lik i hele regionen, og derfor er det innført soner som rangeres etter risiko. Næringa, i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet, justerer tiltakene fortløpende i tråd med nåværende risikovurdering.

Situasjonen i Rogaland anses nå for å være mindre oversiktlig etter endt beiteperiode. Det er innført en tredje høyrisikosone (Rød-Sør), samtidig er den gule OBS-sonen utvidet til å gjelde området mellom de røde sonene.

Les mer informasjon på medlem.nortura.no/storfe. Det var også gjennomført et møte om situasjonen på Orre Samfunnshus den 1. september.

 


 

Åpningsdato ikke klar – men det nærmer seg!

Hei alle medlemmer i Agder! Nå begynner medlemsbutikken i Kristiansand å ta form. Vi har laget en egen Facebook gruppe for butikken, hvor det kommer til å bli lagt ut informasjon om tilbud og diverse når den åpner.

Medlemsbutikken i Kristiansand

Gruppen kommer også til å bli oppdatert med informasjon underveis før oppstart. Dere er hjertelig velkomne til å melde dere inn i gruppen.

Søk opp «Medlemsbutikk Nortura Kristiansand» på facebook, eller skriv inn lenken www.facebook.com/groups/648770522747418 i url-feltet og be om å bli med.

 


 

Nortura øker effektivitetstillegget på sau 

Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg.  

Vedtaket er gjort med tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har slaktet sau og ung sau i ukene 31, 32 og 33 og fått avregning vil få en etterbetaling.  

Effektivitetstillegg på sau er på kr 3,00 pr kr i ukene 31-35 og ukene 42-45.  

 


 

Plukkslakting etter vekt og hold

Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil variere. Det er viktig å ha kunnskap om kva som påverkar slakteprosenten m.a. fordi det er nokre viktige slaktevektgrenser som ein bør fylgje opp for å få ein høgast mogleg pris for lamma.

Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

  • Godt kjøttsette lam av tunge raser har høgare slakteprosent enn lam frå lettare raser
  • Tunge lam med god tilvekst har høgare slakteprosent enn lette lam med lågare tilvekst
  • Lam vege i eit sankegjerde med lite beitegras i vomma har høgare slakteprosent enn lam på eit godt haustbeite med mykje gras i vomma
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden

Sjå artikkelen i lammesesongheftet på medlem.nortura.no/smaafe/lammesesongen for verknad på pris ved ulike slaktevektgrenser.

 


 

Innmeldingsfrister

Vi minner om at Nortura Medlemssenter nå har felles telefonnummer 955 18 400. Vi minner også om innmeldingsfristene:  

  • Min Side: Innen tirsdag kl. 08.00 uka før ønsket levering
  • Telefon: Innen mandag kl. 16.00 uka før ønsket levering 

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammeringlederen dersom ikke annet er avtalt.

Vi oppfordrer alle lammeringledere om å bruke Min side når de skal melde inn lass. Dette er mest rasjonelt både for lammeringlederne og Medlemssenteret, og det reduserer risikoen for feil og misforståelser.

 


 

Nortura med i nytt initiativ for bærekraftig matproduksjon og forbruk

Fem tiltak til varige og bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon ble 24. august presentert for landbruksminister Olaug Bollestad. Bak initiativet står NorgesGruppen, TINE, Bama, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC, Arntzen de Besche og NMBU, som har bidratt med faglig råd til arbeidet som er organisert gjennom Skift - Næringslivets klimaledere.

– Samarbeid med andre aktører i verdikjeden er viktig når vi skal styrke bærekraften. Dette er et felles løft med alle aktørene involvert. Skal vi lykkes med Norturas mål om bli Norges mest bærekraftige matvareprodusent, må vi gjøre en innsats selv og en innsats i verdikjeden. SKIFT-samarbeidet er et slikt fellesløft og kommer til å bidra til at vi styrker vår konkurransekraft, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura om initiativet.

Aktørene har satt tydelige mål frem mot 2030, inngått felles forpliktelser og samtidig uttalt tydelige forventninger til myndighetene for å kunne akselerere det grønne skiftet.

Du kan lese mer om dette på våre nettsider.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe/kalv går ned med kr. 0,70 per kg, og lam med kr. 1,00 per kg fra mandag 30. august grunnet redusert engrospris.