Bondevennen nr 26/2021

 

Nortura Sogndal med innovativ spekematutvikling

Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til «DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon enda bedre.Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til «DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon enda bedre.

Norge har allerede markert seg i verden med det unike fenalåret. Nå skal et innovativt prosjekt ta spekematproduksjonen i Nortura enda et skritt videre. Ved Nortura Sogndal skal det i årene fremover utvikles og implementeres et digitalt prosess- og beslutningsstøttesystem som blant annet skal gi mer forutsigbar produksjon, redusert matsvinn og en enda bedre kvalitet på de norske spekepølsene. Nortura fikk nylig bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet, som er kalt «DigiSpek».

– Produksjonen av spekemat ved våre anlegg er ekte håndverk, og Nortura har som ambisjon å digitalisere relevante deler av dette. Digispek skal kombinere bedriftens håndverksmessige kunnskap med eksisterende og nye produksjonsdata for å optimalisere styringsprosessene. Spekepølseproduksjoner en av kjøttindustriens mest komplekse prosesser, dette krever forskning innen mange fagfelt for å lykkes. Vi vet at små variasjoner kan gi store utslag når det kommer til spekemat, så dette blir veldig spennende, sier direktør for Nyskaping i Nortura, Per Berg.

Ved Nortura Sogndal produseres det i dag rundt 2000 tonn spekepølse. I tillegg produserer anlegget en betydelig mengde pinnekjøtt. Store deler av arbeidet i det nye prosjektet vil gå ut på å identifisere og måle riktige kontrollvariabler gjennom hele spekematprosessen.

– Dagens praksis er manuell innsamling og analyse, noe som er ressurskrevende og basert på praktisk erfaring. Automatisk innhenting av data fra sensorer og analyser ved hjelp av styringssystemene vil være til stor hjelp når operatørene skal gjøre justeringer og beregne når de ulike spekepølsepartiene vil være ferdig modnet og av rett kvalitet. Dataene skal integreres i brukervennlige digitale produksjonsstyring- og rapporteringsløsninger, sier fabrikksjef i Sogndal, Inghild Lysne Sanden.

Nortura vil samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Høyskolen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocetfarm og IRTA i Spania for å løse de ambisiøse forskningsmessige- og utviklingsmessige målene som er satt for prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet og har en varighet på fire år.

Kvalitetsleder ved fabrikken, Karl Helge Albertsen og fabrikksjef Inghild Lysne Sanden
– Dette er en stor satsing for spekematproduksjonen generelt og for Nortura Sogndal. Vi kjenner ikke til at det er gjort noe lignende tidligere, så vi gleder oss veldig til oppstarten i januar, sier Inghild Lysne Sanden og kvalitetsleder ved fabrikken, Karl Helge Albertsen.

 


 

Godt sommersalg for Nortura

Nortura legger bak seg nok en god sommersesong. Innenfor dagligvare ligger Gilde-salget på fjorårets høye nivå og Prior har økt sitt salg med ca. 25 %. Servicemarkedet har også hatt en markant økning sammenlignet med fjoråret.

Det er ikke til å komme utenom at også årets grillsalg har vært preget av koronaepidemien. Som følge av en lang periode med stengte grenser og at flere bruker mer tid innenlands opplever Nortura økt etterspørsel fra kundene. Nortura ser også at den større gjenåpningen av samfunnet har bidratt til økt salg i servicemarkedet.

I tillegg til at koronasituasjonen har bidratt positivt til salget, har det vært mye bra vær gjennom sommeren som har gjort grilling enda mer aktuelt.

Godt salg i dagligvaremarkedet

Blant Gilde-produktene ser man en god utvikling både på de tradisjonelle grillproduktene som har vært i salg i en årrekke, men det er også en bra mottakelse av årets nyheter. Bestselgere som burgere, pølser, koteletter og fileter i ulike varianter er alltid populære når det skal grilles.

Årets Prior sommerkonsept har blitt tatt veldig godt imot av forbrukerne og bygger på fjorårets suksess der norsk sommer sto i fokus.

Serveringsmarkedet med solid vekst i sommer

Gjenåpning av samfunnet og oppstarten av drift i flere bransjer er godt nytt, og har gjort seg bemerket på salgstallene til Nortura PROFF i sommer. Salget har vært hele 15 % høyere enn salget på samme tid i fjor, og spesielt gledelig er det å se at hotell, restaurant og kantiner alle er segmenter som har gjort det godt i sommer.

Se mer om salget på våre nettsider

 


 

Fjørfeskole for eggprodusenter

Det er nå snart fire år siden siste Fjørfeskolekurs i Rogaland. Vi har foretatt en liten sondering, og den viser at det også er stor interesse for et nytt Fjørfeskolekurs der, så da planlegges det å arrangere et nytt kurs på Bryne i januar og februar neste år.

Nærmere informasjon vil komme i «Medlemsnytt egg».

 


 

Retur og nisje i Nortura

Tenker du å ta slakt i retur, eller er du nisjeprodusent? I sesongheftet «Lammesesongen 2021» er det litt informasjon om dette, og hva du må gjøre når du skal ta tilbake slakt som nisje eller retur.

Du finner det under «Praktisk info» i kategorien om Lammesesongen på medlem.nortura.no/smaafe, eller under egne kategorien på dyreslaget ditt.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam går ned med kr. 1,50 per kg fra mandag 6. september grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 0,50 per kg. Avregningsprisen på sau og ungsau går ned med kr. 3,00 grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 2,00 per kg, og effektivitetstillegget opphører. Effektivitetstillegget som er på kr. 3,00 per kg gjeninnføres fra uke 42 til og med uke 45.

Ekstra avtaletillegg for storfe reduseres med kr. 0,50 til kr. 0,50 fra samme dato.