Bondevennen nr 29/2021

 

Ny småferådgjevar på Nortura Sandeid

Per Johan Lyse er tilsett som ny småfe-rådgjevar ved Nortura Sandeid. Per Johan er sauebonde på garden Lyse i Nedstrand i Nord-Rogaland. Der driv familien eit sauebruk med 240 vinterfôra sau. Han overtok garden i 2001. Halvparten av sauene går på heimebeite om sommaren og resten er på fjellbeite på Hovden.

Per Johan Lyse

Interessa for sau har alltid vore der, heilt frå da han var med far sin på utstilling med «eigne» dyr, til nå som rådgjevar i Nortura og sauebonde.

Per Johan har vore lenge med i organisasjonsarbeidet i Norsk Sau og Geit. Han begynte som 1. vara til fylkesstyret i 2003. Forutan fleire år i fylkesstyret, har han vore kåringsansvarleg. Nå er han kåringsdommar, leiar i avlsutvalet i Rogaland og medlem av Avlsrådet for sau.

Forutan interesse for vanleg sauedrift, er det avl som er hovudinteressa. Per Johan er også utdanna tømrar. Planlegging av bygg til sau er difor også av dei tinga han har jobba med, og kan gje gode råd om.

Om nokre år nærmar det seg generasjonsskifte på garden. Da Per Johan fekk tilbod om å bli rådgjevar og tilførselsmedarbeidar i Nortura, var valet lett. Han ynskjer framleis å vera ein del av miljøet, også etter at garden er overlevert til neste generasjon.

Vi ynskjer Per Johan velkomen i Team småfe i Nortura.

 


 

Medlemsbutikken i Kristiansand åpner 8. oktober

Fredag 8. november er det endelig klart for åpning av Nortura sin nye medlemsbutikk i Kristiansand. Det blir markert med grilling og pølsefest!

Medlemsbutikken i Kristiansand er et påbygg på Felleskjøpet RA sine lokaler i Rigetjønnveien 20. Det er laget en egen Facebook-gruppe for butikken der det kommer til å bli lagt ut diverse tilbud og informasjon for deg som kunde og Nortura-eier. Du kan søke opp «Medlemsbutikk Nortura Kristiansand» på facebook, og be om å bli med i gruppen.  

 


 

Enkle, sunne og gode høstnyheter fra Gilde og Prior

Hverdagen vender sakte tilbake og behovet for enkle, sunne og gode måltider er blitt enda viktigere under pandemien. Supersprø TexMex pinner og panetter av magert svinekjøtt, smaksrike rett-i-ovnen måltider og kyllingeservelat med mindre fett og mer protein er noen av nyhetene denne høsten.

Nyheter

Under pandemien endret våre matvaner seg og mange hadde god tid til handling, matlaging og planlegging av måltider.

– Som et resultat av koronatiden har mange fått mer fokus på maten som glede og opplevelsesskaper, og folk er villige til å bruke litt ekstra på god mat i hverdagen. De nye produktene fra Gilde er tilpasset en sakte tilbakevending til hverdagen. Alt fra litt mer avanserte ferdig kit som de matinteresserte setter pris på til helt ferdige måltider. Samtidig fortsetter vi i Nortura fokuset på sunn og bærekraftig mat, sier markedsjef i Gilde Bente Kittelsrud.

Se artikkelen på våre nettsider med alle høstens nyheter, artikkelen inneholder også en oversikt over hvor de nye produktene selges.

 


 

Kvantumstillegg på gris 2. tertial utbetales

Nortura utbetalte mandag 27. september 18,8 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt.

Se våre leveringsvilkår for beregning. Vær oppmerksom på at denne beregningen for gris er på gamle satser, satsene i puljer fra 1400-2999 stk ble økt fra 1. juli i år. Årsoppgjøret vil gjøre en ny beregning med riktige satser for hele året.

Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Norilia aukar prisen på den finaste C1 ulla

Det er høg etterspørsel etter den finaste C1 ulla, C1F. Norilia ynskjer difor å stimulere til produksjon av slik kvalitetsull og aukar prisen på C1F med kr 2,50 pr kg. Ulltilskotet frå staten på C1 (haustull crossbred) og F1 (haustull av spælsau) er også auka med kr 0,50 pr kg.

Ny utbetaling til produsent frå 30/8 2021 vart da:

  • C1F kr 58,50 pr kg
  • C1 kr 56,50 pr kg
  • F1 kr 49,50 pr kg

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for lam reduseres med kr. 1,30 pr kg fra mandag 27. september grunnet redusert engrospris, samtidig går sesongtillegget ned kr. 0,50 pr kg, i sum utgjør det kr. 1,80 i prisnedgang for bonden.

Avregningsprisen for storfe og kalv reduseres med kr. 1,50 pr kg fra samme dato, grunnet redusert engrospris. Det er også endring i priser på fôringsdyr kjøttfe fra mandag 27. september.

For gris går avregningsprisen opp kr. 0,50 pr kg grunnet økt engrospris.