Bondevennen nr 30/2021

 

Livdyrformidling storfe i høst – status i markedet

– Høsten er en hektisk tid vi livdyrformidlere ser frem til, store mengder dyr skal skifte eier i løpet av noen hektiske uker, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

I vårt langstrakte land vil dette slå til på litt ulike tidspunkt. Effekten av beiter er helt klart på retur, og i alle områder er innsetting av dyr klart i tankene. Selv om formidling av fôringsdyr har hatt et høyere nivå i sommer så har vi fremdeles underskudd i alle tilførselsområder fra nord til sør.

Fôringsdyr

Om høsten kan slå til noe ulikt i landet så kommer 1. oktober likt. Nortura har gode innmeldinger fra uke 40. Normalt kommer høy aktivitet rundt formidling sammen med travel sesong på slakteri. Biler og sjåfører er klare, men bør utnyttes best mulig.

Før innmelding bør en sjekke at individopplysninger stemmer!

Avlsdyr melk kvige/ku

Markedet har endra seg fra store underskudd på forsommeren, nå meldes det om mye innmeldinger av drektig kvige/ku. Dette er dyr med venta kalving fra nå til vinter 2022. Nesten alle tilførselsområdene melder også ca balanse for lakterende kvige/ku.

Kalv/ungkviger melk

Stort sett balanse i alle områder.

Avlsdyr kjøttfe

Drektig kvige/ku. Mye innmeldt i alle områder, blant dyra er også en del avviklingsbesetninger.

Ungdyr kjøtt

Store innmeldinger i alle områder.

Husk å bestille avlsokse for sesongen! 

Vi har nå et godt utvalg av avlsokser i ulike raser. Hvert år får vi på denne tiden innmeldt avlsokser med fagbrev, dvs dette er brukte okser som har vist de fungerer. Dette er okser som med fordel kan dele sine gener i nye ammekuflokker. Vurdere du/dere å skifte ta kontakt med din formidler. Pga manglende oppstallingsplass vil nok en del av disse slaktes i løpet av høst/vinter.

Avlsokse og kyr på beite. Foto: Elisabeth Kluften

– Høsten er en travel og gild tid for oss. Mye skal skje på noen få hektiske uker og vi kan være vanskelige å nå på telefon, derfor vil vi oppfordre alle til å bruke Min side som er åpen «24/7».  Her kan direkte leveringer meldes, en kan legge inn bestillinger og innmeldinger, sier Finnesand. 

Bruk Min side, ta kontakt med livdyrformidleren din, eller Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400 (tast 2 for livdyr).

 


 

Ny Bonde Samling

Er du ung, har nyleg tatt over eller skal ta over gard? Bli med på seminaret, treff andre likesinna og ikkje minst få fagleg påfyll i to innhaldsrike dagar! Vi samlast på Hardangerfjord Hotel i Øystese, 5. - 6. november, og ynskjer unge bønder spesielt velkomne.

På fredag er det eit spennande program og gardsbesøk. Laurdag held seminaret fram med spennande innlegg om mellom anna marknadsmoglegheiter, ny teknologi og HMS i landbruket. Dette er tema som er viktig for vestlandsbonden. I tillegg vert det fokus på verktøy og stimuli for den nye bonden i samtale med Statsforvaltaren i Vestland og Innovasjon Norge. Her kan du stille spørsmål direkte til panelet.

Seminaret vert arrangert av TINE, Nortura, Landkreditt Bank, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen og Vestland Bondelag.

 

Pris ikkje medlem i Bondelaget *)

Pris om ein er medlem i Bondelaget *)

Pris om begge er medlem i Bondelaget *)

Enkeltrom

1 050,-

Gratis

 

2 personar i dobbeltrom

1 600,-

600,-

Gratis

  • Deltaking utan overnatting og middag (ikkje medlem i Bondelaget): kr 495,- per dag
  • Middag: kr 435,-

«Unge bønder» under 35 år som er medlem i Norges Bondelag får eit tilskot på kr 1000,- til å dekke seminaravgifta dersom ein deltar begge dagane inkludert middag.

Bindande påmelding innan 8. oktober!

Meld deg på per e-post til vestland@bondelaget.no eller på tlf. 906 44 395. Inkluder for- og etternamn, e-post, mobilnummer, kva dag(ar) du ynskjer å vere med, om du skal ha overnatting, middag og eventuelle allergiar i påmeldinga.

Fullt program og meir informasjon under aktiviteter på medlem.nortura.no.

 


 

Kvantumstillegg på gris 2. tertial utbetalt

Nortura utbetalte sist uke 18,8 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial.

Se mer info på vår nettside, og våre leveringsvilkår for beregning. Vær oppmerksom på at denne beregningen for gris er på gamle satser, satsene i puljer fra 1400-2999 stk ble økt fra 1. juli i år. Årsoppgjøret vil gjøre en ny beregning med riktige satser for hele året.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr. 1,50 pr kg fra mandag 4. oktober grunnet økt omsetningsavgift. 

Grunntilskuddet på lam går ned med kr. 0,50 pr kg og sesongtillegget reduseres med kr. 0,50 pr kg fra samme dato. Perioden med sesongtillegg lam er dermed avsluttet for i høst.