Bondevennen nr 36/2021

 

Bransjesamarbeid reduserer soya i kyllingfôret med 75 prosent

Prior og Nortura har i løpet av året produsert de første to millioner kyllinger med et fôr som har betydelig redusert innhold av importert soya. Andelen erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer i norsk kyllingfôr øker i tråd med målsettingen om enda mer bærekraftig norsk fôr.

Kyllinger

I 2020 startet et prøveprosjekt satt i gang av Nortura og Prior for å teste ut mulighetene rundt helnorsk kyllingfôr. Prosjektet «Prior Norsk fôr» er et samarbeid mellom Nortura, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr og Fiskå Mølle.

– Prior har satt seg som mål å gi kyllingen et helnorsk fôr, med minst 90 prosent norske råvarer. Soya har til nå blitt benyttet som proteinråvare i dyrefôr i store deler av norsk landbruk. Ved å redusere vårt forbruk av soya i dyre- og fiskefôr bidrar dette til en mer klimavennlig matproduksjon, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.

Klimaavtrykket på selve kyllingen reduseres med 13 prosent mens klimaavtrykket på fôret reduseres med 24 prosent. Det betyr en total på 1400 tonn spart CO2-utslipp.

– Det er et mål for Prior å greie å produsere mest mulig basert på ressursgrunnlaget vi har i Norge. Det er enda en vei å gå før vi kan erstatte alt importert soya med norske proteiner, men reduksjon på over 75 prosent soya i kyllingfôret er et viktig skritt i riktig retning, sier Dejligbjerg Steen.

 


 

Handle julegavene med Norturaprofil

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, jakker, sko, ulike profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Hvorfor ikke gjøre unna litt av julegavehandelen her?

Nortura profilklær

Logg inn og velg "Mine avtaleprodukter" øverst til venstre på siden til Bekken & Strøm, nettbutikken finner du fra medlem.nortura.no/profil. Avtaleproduktene har en svært fordelaktig pris. Du kan også handle varer ut over det du finner i avtaleproduktene – både barne- og damemodeller, og få de profilert med Nortura-logo.

Vi kommer til å få noen nyheter før jul, som luer, truser og t-skjorter, og det er et godt utvalg å velge mellom blant de vel 100 avtaleproduktene til Nortura. Vi hadde også håpet å få inn flere produkter i høst, blant annet på damestørrelser. Dessverre er det blitt forsinkelser på leveranser også til Bekken & Strøm, som så mye annet i koronatiden.

Registrere deg som kunde

Om du vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm.

Lykke til med handelen!

 


 

Høypatogen fugleinfluensa kan være på vei til Norge

Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i fjørfebesetninger i Danmark. Det er også påvist høypatogen fugleinfluensa hos villfugl i Sverige i høst. Det er viktig med et godt smittevern og lav terskel for å melde fra om endringer i produksjonen.

Lenger sør i Europa, og i Russland/Kazakhstan er det også påvist smitte. Det er flere arter som trekker fra disse områdene og til Norge høst og vinter. Vi må derfor være obs på faren for ny smitte til Norge slik vi fikk høsten 2020.

Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold, villfugl kan være friske smittebærere. Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa.

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se mer på medlem.nortura.no/fjorfe.

 


 

Dyrevelferdsprogram for storfe fra 2022

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 2022.

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. For å få en jevn innrullering av de rundt 10 000 aktuelle storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Det vil bli sendt ut varsler i god tid, for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode.

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si KLF, Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Veterinærbesøk – et sentralt element

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Under besøket skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.

Se mer om Dyrevelferdsprogrammet på Animalia sin nettside og på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe økes med kr. 2,20 per kg fra mandag 15. november. Endringen skyldes økt engrospris med kr. 1,00 per kg og redusert omsetningsavgift med kr. 1,20 per kg.

Effektivitetstillegget på sau og ungsau er avviklet fra og med denne uken.