Bondevennen nr 37/2021

 

Hva hvis dyr mister øremerke

Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke tror man får bestilt nytt øremerke til dyret?

Ku med 2 øremerker

Du rekker kanskje å bestille nytt?

Godkjente erstatningsmerker skal være preget med dyrets opprinnelsesmerke (produsentnummer og individnummer), og i tillegg er de merket med en E (for erstatningsmerke). Merker som er påført individnummer med tusj er IKKE godkjent for bruk.

Vi har fått opplyst at leverandøren kan i beste fall sende øremerkene allerede neste dag ved en såkalt hastebestilling (se boks i bunn). Vanlig postgang kommer i tillegg. Det bør dermed være mulig for deg å vente med å sende dyret til slakt til det er korrekt merket.

Får man levert dyr uten øremerke til slakteri?

Slakteriet skal i henhold til animaliehygieneforordningen, påse at dyr som ankommer slakteriet er korrekt identifisert, dvs. at dyr uten øremerker ikke skal leveres til slakt.

Dyret anses tilstrekkelig identifisert for slakt dersom det har ett øremerke når det ankommer slakteriet (og er registrert i husdyrregisteret). Dette betyr at produsenten kan sende dyr med ett øremerke til slakteriet. Men vedkommende må være oppmerksom på at dersom dyret under transporten mister dette øremerket, kan det medføre at dyret blir erklært uegnet til konsum. Er ikke dyr merket i hht off. forskrifter skal det fylles ut egenerklæring.

Dyr med kun ett øremerke vil dessuten være et brudd på forskriftene om merking av storfe/småfe, hvor det kreves to øremerker. Produsenten har en plikt til å sikre at dyrene har to øremerker så lenge de er i besetningen. Dersom dyr ankommer slakteriet med kun ett øremerke vil dette bli registrert som avvik av Mattilsynet og kan bli fulgt opp ved senere tilsyn på gården.

Det er mulighet til å be om en hasteordre hos OS ID. Dette kan gjøres via nettbestilling (husk å opplyse om at det er en hasteordre, og når du trenger merkene i en kommentar til bestillingen) eller via telefon til OS ID kundesenter, tlf. 62 49 77 00, mellom kl. 09.00 – 15.00.

Ytterligere info på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Pinnekjøtt i alle kanaler før jul

Urøkt pinnekjøtt fra Gilde fikk terningkast 5 i test i Dagbladet 12. november. – Smaksbildet har innslag som kan minne om spansk skinke. Forholdet mellom fett og kjøtt er akkurat passe, skriver de. Vi er helt enige med Dagbladet. Pinnekjøtt fra Gilde er en viktig del av det store julemåltidet mange steder i landet så dette er vi stolte av.

Pinnekjøtt

Pinnekjøttet til Nortura produseres for det meste på Tynset, Gol og i Sogndal. I tillegg blir det produsert litt i Målselv og på Voss.

– Produksjonen har gått som planlagt og fabrikkene er godt fornøyde med pinnekjøttråstoffet som har kommet inn i år, sier Unn Sjøthun Uglane ved Nortura Sogndal. Hun har overoppsynet med pinnekjøttproduksjonen i Nortura.

Nortura er klare til å levere det som er bestilt av de store grossistene og alle andre kunder.

– Gilde vil være til stede med reklame for pinnekjøtt i «alle kanaler» i tida fram mot jul. I sosiale medier, i annonser og på gilde.no kan du få tips og råd om hvordan du lager det beste pinnekjøttet, og ikke minst, hvordan du utnytter restene på beste måte. Pinnekjøtt er selvsagt også med i en ny julefilm som Gilde har produsert. Søker du aktivt etter ting relatert til pinnekjøtt på Google, vil du snart finne annonser for det beste pinnekjøttet fra Gilde.

– Våre selgere i Nortura har derfor lagt til rette for en ny viktig salgssesong for Nortura-lam, kan Unn Sjøthun Uglane, og vår fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem fortelle.

 


 

Informasjonsmøte om Dyrevelferdsprogram for storfe

Dyrevelferdsprogram for storfe blir satt i gang fra nyttår. Slakteriene i Nortura, Fatland og Prima Jæren inviterer i fellesskap til møte mandag 6. desember kl. 19:30 på Jæren hotell, Bryne med informasjon om programmet.

  • Animalia v/Åse Margrethe Sogstad, spesialveterinær helsetjenesten for storfe, innleder med informasjon Dyrevelferdsprogrammet.
  • Muligheter for spørsmål og diskusjon.

Enkel servering med kaffe og kaffemat.

Smittesituasjonen i Corona pandemien er økende, for sikkerhetsskyld kan det være lurt å ha Corona pass på mobilen i tilfelle det blir krav om det før møtet.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Frister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 29. november for slakting av småfe i 2021
  • Mandag 6. desember innmeldingsfrist for storfe med slakting i uke 50 og 51, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året (slaktes uke 50)
  • Mandag 13. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 20. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2022 og småfe for slakting i uke 2/2022

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00. Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

Siste slakteuke småfe

Siste slakteuker på småfeslakteriene våre i 2021 blir uke 49 (6. - 10. desember eller uke 50, 13. - 17. desember på Forus). Innmeldingsfrist for småfe som skal slaktes i en av disse slakteukene er tirsdag 30. november kl. 08.00 på Min side eller mandag 29. november kl. 16.00 på telefon 955 18 400 til Nortura Medlemssenter.

 


 

Prisendringer

Nortura ønsker å kommunisere allerede nå at fra 3. januar reduseres prisen på gris i vektintervallet 95,1kg - 100kg, med kr. 0,40 per kg.