Bondevennen nr 39/2021

 

Angustillegget øker fra nyttår

Norsk Angus går godt, og det er god etterspørsel etter produktene. Meny vil gi mer tilbake mer tilbake produsentene, og fra årsskiftet økes fettkompensasjonstillegget i Angusavtalen med kr. 3,- per kg.

Nortura har i samarbeid med Prima Jæren, Aberdeen angusforeningen og Meny-butikkene i NorgesGruppen en avtaleordning i varestrømmen Prima Angus, såkalt Angusavtalen.

Angussamarbeidet startet allerede i 2013 og har utvidet seg fra 3 butikker i Hordaland til å gjelde fullt ferskvaresortiment i 48 Meny-butikker. Det er fornøyde kunder i butikkene som legger grunnlaget for en økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Fettkompensasjon kompenserer fett-trekket på slakt fra gruppe 3- og oppover, og gir dermed biffer med god fettmarmorering uten at bonden taper i oppgjør pga økt fett på slaktet.

Angusdyr ute på beite
Angustillegget er kr. 4,50 per kg etter kriterier i avtalen som går på rase, kategori, klasse og fettgruppe. Fettkompensasjon alle kategorier økes fra kr. 3,- til kr. 6,- (sum tillegg kr. 10,50), og fettkompensasjon kvige økes fra kr. 6,- til kr. 9,- (sum tillegg 13,50). Det er ingen endring i kriterier eller fett-tabell i avtalen.

 


 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig. Vi er i henhold Matloven pliktig til å rapportere (MKI) matkjedeinformasjon på individnivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på Medlemssenteret telefon 955 18 400 helst innen mandag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige. På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Nye krav fra 1.1.2021 innebærer en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. Mattilsynet vil ikke godta at storfeindivider byttes om etter at fristen for MKI rapportering er utløpt. 

Siste frist for å melde endringer til Medlemssenter er kl. 08.00 virkedagen før levering, for å sjekke MKI og planlegge inntransport før rapportering. Nortura rapporterer MKI daglig til Mattilsynet kl. 11.45 dagen før ankomst slakteriet (merk dette er virkedager).

Ku på båsen
Må du bytte kua du har innmeldt med en annen ku så er det svært viktig at du kontakter medlemssenteret på tlf. 955 18 400, så vi får registrert riktig individ på din levering. Alle slakterier rapporterer daglig "MKI" til Mattilsynet hvilke dyr som skal slaktes neste dag, dette for å sikre at ikke dyr som er behandlet med medisiner, eller av andre grunner er båndlagt og ikke kan brukes til mat blir slaktet. Vi opplever dessverre at andre dyr kan komme inn til slakt enn det individ som er innmeldt. Det kan få store følger om et slikt dyr havner inn i varestrømmen.

 


 

Fagsamling for saueprodusentar

Det blir fagsamling for saueprodusentar den 14. - 15. januar på Thon Hotell Jølster på Skei, sett av dagane!

Program vert lagt ut i kalenderen på medlem.nortura.no når det er klart!

 


 

Minner om påmelding til Sørlandssamlinga 2022

Sørlandssamlinga arrangeres på Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, Kristiansand den 14. og 15. januar. Du som ung bonde oppfordres spesielt til å delta – husk påmelding innen 14. desember.

Unge bønder ønskes spesielt velkommen. Er du interessert i landbruket, kanskje ser for deg en framtid som matprodusent, kom på Sørlandssamlinga, få inspirasjon. Er du ung bonde under 30 år blir deltakeravgiften sterkt subsidiert.

Påmelding, program og informasjon om samlinga finner du på lenke fra vår aktivitetskalender på medlem.nortura.no.

Påmeldingsfrist er tirsdag 14. desember!

 


 

Sjekk ut våre julefilmer fra Gilde

Du har sikkert sett noen av de allerede på TV? Ellers kan du finne de på våre facebooksider og YouTube under GildeNorge.

Bildeklipp fra en av julefilmene

Har du noen gang tenkt over hvor mye arbeid som ligger bak en kort reklamefilm? Bli med bak kulissene og se hvordan det så ut da Gilde spilte inn årets julefilmer, med Norturas eiere i hovedrollene. Se på facebook.com/medlemnortura.

 


 

Prisendringer

Prisnedtrappingen på gris mot jul starter nå med de høyeste vektene. Avregningsprisen på gris i vektgruppene 90,1 til 95,0 kg, og 105,1 til 125,0 kg går ned kr. 0,40 pr kg, og gris 95,1 til 105,0 kg går ned med kr. 0,70 pr kg fra mandag 6. desember. Prisnedtrapping til lavere vekter gir mer gris til slakt før jul.