Bondevennen nr 40/2021

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Nortura dyrebil på snøvei

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg!

På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Flere av våre dyrebiler har blitt større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på gården.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking.
  • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 

 


 

Satser omsetningsavgift 2022

Satsene for omsetningsavgiften i kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo er ble vedtatt av Omsetningsrådet 6. desember.

 

1.1

28.2

28.3

1.8

12.9

3.10

14.11

Egg

0,80

           

Storfe

0,50

1,30

0,30

   

1,80

0,60

Lam

1,60

   

0,60

1,60

   

Sau

1,60

           

Gris

0,70

           

Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 


 

Nortura Medlemssenter 955 18 400 har stengt på jul og nyttårsaften 

I romjula er det redusert åpningstid, medlemssenteret er åpent kl. 07:00 – 15:00 fra og med mandag 27. desember til og med torsdag 30. desember.  

Kontakt oss gjerne på e-post medlem@nortura.no og bruk Min side på innmelding. Chat på Min side er tilgjengelig i åpningstiden. 

 


 

Snart nytt år og nye muligheter!

Gå inn på vår facebookside MedlemNortura og hør Nortura-rådgiver Stian Espedal fortelle om hvorfor det er viktig å velge Nortura og samvirke.

Både vi og Stian vil gjerne ha deg med på Nortura-laget!

Ta kontakt med oss, gjerne tilførselsleder Øyvind eller Per hvis du, eller noen du kjenner, ønsker å melde overgang til Nortura.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 13. desember settes avregningsprisen på gris under 83 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 83 til 85 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 93 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 93 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg, gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,60 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.

Fra 20. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 83 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 83 til 85 settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,80 per kg.

Dette er i henhold til varslet nedtrapping før jul.

For endringer ved årsskiftet henvises til medlem.nortura.no, fra 3. januar reduseres prisen på gris i vektintervallet 95,1kg - 100kg, med kr. 0,40 per kg.