Bondevennen nr 5/2021

 

Årets storfekåring er i gang

Vi har for tiden god tilgang på avlsokser. Vær ute i god tid, og legg inn bestilling på Min side.

Limousinokse

Ungdyrkåring i Nortura
Ungdyrkåring er en objektiv vurdering av enkeltdyr og rangering av ungdyr i egen besetning basert på vektregistreringer, måling av kjøttfylde og fett med ultralyd, samt eksteriørvurdering. Dette har vært et tilbud til Norturas eiere siden begynnelsen av 1990-tallet, og det har i takt med erfaringene vært gjennom endringer til et stadig bedre verktøy for bruk ved utvelgelse av livdyr, enten for påsett i egen besetning, eller med tanke på salg.

Kåringsopplegget er mye likt det som TYR bruker i forbindelse med fenotypetesten av okser på Staur. Ungdyrkåring betinger aktivt medlemskap i storfekjøttkontrollen, da alle opplysninger om dyra blir hentet derfra. Ungdyrkåring utføres både på kviger og okser. For okser så må de være renraset for at de kan kåres, mens for kviger kan krysningsdyr også kåres.

 


 

ROS-analysen 2020 klar på «Min side»

ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) for lam i 2020  er nå på plass på «Min side».

Finn Avdem, fagsjef småfe

Klikk på «Rapporter» og «ROS Lam» så får du fram analysen. Her kan du også hente fram resultata frå tidlegare år, slik at det er lettvint å fylgje med på utviklinga av slaktekvaliteten på lam.

– ROS-analysen kan også hentast fram på telefonen. Vi håpar difor at dette fører til mang ein god diskusjon når sauebønder møtast, slik at slaktekvaliteten på lam kan bli enda betre i Nortura, seier Finn Avdem, fagsjef småfe.

 


 

Pinnekjøtt og ribbe til fantastisk pris!

Koronasituasjonen og nedstenging av store deler av serveringsmarkedet har medført at Nortura Proff fortsatt har et overskudd på både pinnekjøtt og ribbe.

For å hindre matsvinn på fantastiske Proff-produkter, tilbyr vi alle våre medlemmer å kjøpe disse produktene til meget gunstige priser på våre medlemsbutikker. Utvalget vil kunne variere fra butikk til butikk, så kontakt gjerne din butikk på forhånd, eller sjekk ut på medlemsbutikken sin facebookside for hvilket utvalg og tilbud som gjelder der. Merk deg at noen medlemsbutikker har stengt eller redusert åpningstid grunnet koronasituasjonen.

Dette er andre varianter enn pinnekjøttet som ble solgt gjennom nettbutikkløsningen før jul.

Se på våre facebooksider eller medlem.nortura.no for utvalg og pris.

 


 

Høringsmøter om vedtektsendringer i Nortura

Ingvill JørgensenI fjor vinter satte styret i Nortura ned en vedtektskomite til å gå gjennom vedtektene til Nortura SA. Forslagene til endringer og justeringer er nå behandlet i styret og sendt ut på høring i medlemsorganisasjonen. 

Forslag til vedtektsendringer tas vanligvis i de ordinære kretsmøtene.

I år er det mange endringsforslag, derfor velger vi to digitale høringsmøter i Vest og Agro på dag og kveld torsdag 11. februar, i forkant av kretsmøtene.

Invitasjon er sendt ut i Eierbrev på e-post, har du ikke mottatt så kontakt organisasjonsleder Ingvill Jørgensen på e-post ingvill.jorgensen@nortura.no eller tlf. 952 37 734 for å få tilsendt forslagene og lenke til møtet.

 


 

Valget på kretstillitsvalgte i forkant av kretsmøtene

Som Norturaeier får du i disse dager en e-post fra Nortura Medlemsdemokrati med gjennomføring av valgene på tillitsvalgte i din krets. Det er viktig at du krysser av og sender inn din stemme innen onsdag 10. februar.

Valgene gjennomføres som elektronisk valg ved avhuking på kandidater, og valget er hemmelig. Det vil si at ingen andre kan se hva du stemmer.

Ved deltakelse i valget får du velge mellom valgkomiteens kandidater som er på valg, eventuelle benkeforslag som har kommet inn, eller blank stemme. Innstillingen på kandidater til valget fikk du sammen med invitasjonen på e-post. Resultatet av valget vil bli presentert i kretsmøtet, og blir gjeldende fra møtedato i kretsen.

 


 

Avregningssammendrag for 2020 på Min side

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du du under Rapporter på Min side.

Årets 2020 hadde 53 uker, og for å få riktig avregningssammendrag på dine leveranser på året blir uke 53 for 2020 med ved å velge til og med uke 52. Slakting i uke 53 for 2021 blir med ved å velge uke 1, noen anlegg hadde slakting 2. og 3. januar i år.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv økes med kr 0,30 per kg fra mandag 1. februar grunnet redusert omsetningsavgift, omsetningsavgiften blir da på kr 0,20 per kg. For lam økes avregningsprisen med kr 1,30 per kg fra samme dato, grunnet økt engrospris.