Bondevennen nr 6/2021

 

Øyvind er ny organisasjonsleder i region Vest og Agro

Øyvind Hebnes (50) er ansatt som ny organisasjonsleder i region Vest og Agro.

Øyvind Hebnes ny organisasjonsleder i region Vest og Agro 

Første februar hadde Øyvind Hebnes første arbeidsdag i Nortura. Han er ansatt som organisasjonsleder i region Vest og Agro, og får ansvar for oppfølging av de tillitsvalgte eierne i området. Øyvind tar over etter Ingvill Jorunn Jørgensen, som går av med pensjon i mai. 

Øyvind er opprinnelig Stavanger-gutt men bor i dag på egg- og tomatøya Finnøy. Her driver kona med melkeproduksjon og en konsesjonsbesetning på egg for Prior. 

Selv har Øyvind en variert bakgrunn. I de siste årene har han drevet som selvstendig næringsdrivende innenfor bygg- og eiendom. Tidligere har han blant annet vært salgssjef i Felleskjøpet Rogaland & Agder, der han opparbeidet seg et betydelig nettverk innenfor landbruket. Han har også vært avdelingsleder i Boligparter og markedssjef i lokalavisa Øyposten. I bunn er han utdannet snekker og agronom. 

Gården på vestsida av Finnøy kjøpte familien på det åpne markedet i 2000. I oppstarten, da hønsehuset var nytt, produserte de egg for Nordgården. Etter 2-3 års drift ble de med «på lasset» da selskapet ble kjøpt opp av Prior. 

Familien har levert både kjøtt og egg til Nortura i mange år. Nå ser Øyvind nå frem til å bli bedre kjent med både konsernet og medlemmene i Vest og Agro.

 


 

Åpent møte om årsresultatet 2020

I forbindelse med at Nortura legger frem årsresultatet inviterer vi både medlemmer, ansatte og presse til et åpent møte. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen og konserndirektør Henrik Frisell går gjennom høydepunkter og regnskap for 2020 i en strømmet sending.

Sendingen går på lufta onsdag 17. februar kl. 09.00 og lenken vil bli delt ​i sosiale medier, på medlem.nortura.no og nortura.no når vi nærmer oss møtet. ​Dersom du ikke har mulighet for å se dette direkte er det mulig å se opptaket i ettertid. ​

 


 

Minner om invitasjonen til kretsmøtet – med Teams-lenke

Som Norturaeier har du fått invitasjon til årets kretsmøte på e-post. Invitasjonen inkluderte en lenke for å koble deg opp på selve kretsmøtet – som går på Teams.

Alle Norturas kretsmøter skjer digitalt, fra mandag 22. februar til fredag 5. mars – alt du trenger er nett-tilgang. Du behøver altså ikke å laste ned noe for å delta på kretsmøtet. Har du ikke nett-tilgang så er det også en mulighet å delta på telefon ved å ringe inn til møtet, du vil da ikke kunne se presentasjoner som deles.

Det er viktig at du har tatt vare på invitasjonen og lenken til møtet. Lenken er aktiv, så har du ikke prøvd Teams før så kan du teste for å se hvordan det er å koble seg inn i møtet når det passer deg, da er du bedre forberedt til kretsmøtet.

Invitasjoner med lenke til møtene ble sendt ut mandag 25. og tirsdag 26. januar, vi sender også en påminnelse i forkant av møtet i din krets. Kontakt organisasjonsleder Ingvill Jørgensen om du ikke finner invitasjonen.

 


 

Kvantumstillegg for 2020 avregnet

Nortura har nå avregnet kvantumstillegg for 2020, og for storfe 2 halvår 2020.

Sist uke ble kvantumstillegget på storfe, gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt utbetalt.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Kvantumstillegget for storfe ble gjeninnført fra 2. halvår 2020. For 2020 er tillegget beregnet for leveranser 2.halvår, årskvantum blir lagt til grunn for trinnet du havner på.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for løpende a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår.

 


 

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

1. mars er teljedato for produksjonstilskot og avløysartilskot, og vi får spørsmål om det løner seg å slakte lam før eller etter denne datoen.

Gå inn på medlem.nortura.no/smaafe for å sjå kva råd vår fagsjef på småfe, Finn Avdem kan gi deg.

 


 

Saueklipping våren 2021

Klippesesongen nærmer seg og i Norge er det vedtatt innreiseforbud nærmeste 14 dagene. Om dette vedvarer skaper det utfordringer for en del saueprodusenter i forhold til sesonghjelp, i første omgang saueklippere.

Av den grunn vil vi i Nortura anbefale saueprodusenter å tenke på dette med klipping allerede nå. Det er mange dyktige norske klippere. Mange av disse er interessert i å reise rundt og avhjelpe situasjonen. For at vi skal utnytte den klippekapasiteten som er tilgjengelig, er det viktig at en får en lengst mulig klippesesong for disse klipperne.

Kontakt Johannes Nedrebø, tlf. 905 71 243 for Førde-området eller Stian Espedal, tlf. 979 58 151 for resten av Vest/Agro. På medlem.nortura.no/smaafe/nortura-klyppeteam finner du også direktenummer til klyppere.

 


 

Prisendringer

Grunntilskuddet for lam økes med kr 1,10 per kg fra mandag 8. februar. Ny sats for lam 13-23 kg er kr 4,80 per kg, og lam 23 kg og tyngre, kr 3,80 per kg.