Bondevennen nr 7/2021

 

Bestill elektroniske øremerker innen 1. mars

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Bestilling innen 1. mars gir 13 % rabatt på merkene.

Sau og lam med øremerker

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Husk å bestille Signal-merker

Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten.

I Nortura har vi fram til i fjor høst kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Nå skal du selv bestille merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender merkene direkte til deg.

Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

 


 

Rune Gjersdal, ny livdyrformidler storfe på Forus

For en måned siden startet Rune som ny livdyrformidler på Forus for tilførselsområde Agro, Rune har tidligere jobbet ti år hos Nortura Egersund så han er godt kjent i Nortura.

Rune Gjersdal

I mellomtiden etter han flyttet til Klepp har han hatt ulike logistikkjobber i blant annet olje- og turbuss-selskaper. – Grunnet oljekrise og coronakrise har jeg måttet skifte beite igjen, sier han. – Det var godt og naturlig å komme «heim» igjen til Nortura da sjansen bød seg.

Rune kommer fra ei ekte bondeslekt og har vært inspirert av farfar, far og onkel siden han var liten og trasket etter dem på gården.

– I denne jobben håper jeg å dra nytte av min fortid, og å lære mer av hvordan bøndene tenker og går fram ved kjøp og salg av dyr, avslutter Rune.

Vi ønsker han lykke til i jobben!

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger som kan ha betydning for mattrygghet, dyrevelferd eller dyrehelse. Opplysninger om for eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri. 

Et dyr kan gå som hasteslakt dersom det er en dyrevelferdsmessig grunn til at transport til slakteri ikke kan vente til at matkjedeinformasjon (MKI) kan skaffes innen ordinær frist. I tillegg må selvsagt dyret som skal hasteslaktets oppfylle krav til transportdyktighet. 

Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. Det samme må du om det er avvik i merking ifht lovverket, dyr som har vært behandlet og tilbakeholdelsesfrist ikke utløpt etc. Skjema printer du ut fra medlem.nortura.no, der finner du også mer informasjon om opplysningskrav på kjøreseddel, og MKI.

 


 

Kretsmøtet på Teams

Alle Norturas kretsmøter skjer digitalt- alt du trenger er nett-tilgang. 

 Slik deltar du på kretsmøter via Microsoft Teams.   

  1. Åpne innkallinga vi har sendt deg på e-post. Trykk på lenken inne i eposten og trykk «bli med i Microsoft Teams-møte». 
  2. Ei webside åpner seg, og du får to valg. «Last ned Windows-appen» og «fortsett i nettleseren». Har du ikke Teams installert på PC, velg «Fortsett i nettleseren». 
  3. Kommer det opp et pop-up vindu i nettleseren, velger du «tillat» slik at Teams kan bruke både mikrofon og kamera på maskina di.  
  4. Skriv inn fullt navn, og skru av kamera og mikrofon. Trykk «Bli med nå» og møteleder vil snart slippe deg inn. 
  5. Under møtet følger du vanlige møteregler. Ønsker du å si noe, melder du deg ved å trykke på hånda øverst til høyre i skjermbildet. 
  6. Når møteleder slipper deg til orde: skru på din egen lyd og ditt eget kamera.  
  7. Ønsker du kun å skrive et innlegg, trykk på chat-ikonet og skriv inn din melding.  

Du kan se en visning av punktene på vår facebookside – facebook.com/medlemnortura.

 


 

Kvantumstillegg for 2020 avregnet

Nortura har avregnet kvantumstillegg for 2020 for gris, småfe, egg og fjørfekjøtt. Kvantumstillegget for storfe 2. halvår 2020 vil også avregnes med det første.

Første uka i februar er kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt utbetalt. 

Kvantumstillegget for storfe 2. halvår 2020 vil også avregnes med det første, dessverre så ble det en forsinkelse på dette som vi ikke forutså med det samme.