Nortura i Bondebladet uke 45/2021

 

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 6. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Gris i bingen

Årets prisnedgang følger samme mønster som tidligere år og vi vet at dette gir oss økte leveranser av gris før jul. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.

Plan for prisnedtrapping før jul

 • Uke 49, fra 6. desember settes prisen på gris fra 90 til 95 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 95 til 105 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
 • Uke 50, fra 13. desember settes prisen på gris under 83 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 83 til 85 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 93 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 93 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg, gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,60 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
 • Uke 51, fra 20. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 83 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 83 til 85 settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,80 per kg.

Utslaktingsstrategi

Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

 • Uke 48: Slakt all gris over 81 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 119 kg levendevekt
 • Uke 49: Slakt all gris over 77 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 113 kg levendevekt
 • Uke 50: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

 • Slakteprosent på 68 %
 • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
 • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.

 


 

Bestill øremerker tidlig, få maks rabatt

Årets sauemerkekampanje startet 1. november, bestill innen første frist for å oppnå 25 % rabatt på merkene. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23.

Sau og lam på innmarksbeite

Tilskuddet vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk øremerke. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet. 

Rabattfrister

 • 25 % rabatt ved bestilling på nett senest 22. november 2021
 • 20 % rabatt ved bestilling på nett senest 20. januar 2022
 • 13 % rabatt ved bestilling på nett senest 1. mars 2022 

Bestill returmerker samtidig

Retur-, øko- og slakterimerker kjøper du fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill returmerker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader. 

Digital kampanje

Også i år går kampanjen ut digitalt, på epost og SMS, og øremerkene bestilles på www.osid.no. Trenger du litt hjelp med bestilling, finner du en veiledningsfilm på OS ID eller våre sider. Du kan også kontakte OS IDs kundesenter tlf. 62 49 77 00.

Mer info om årets sauemerkekampanje på medlem.nortura.no/smaafe/RFID.

 


 

Kjøttets tilstand 2021

Torsdag 28. oktober hadde Animalia en digital lansering av Kjøttets tilstand 2021, den årlige statusrapporten over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden – fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Animalia presenterer også av årets fagartikler med temaene:

 • Proteinkvalitet i norsk kosthold
 • Automatisk klassifisering av gris
 • Bekjempelse av smittsom grisehoste
 • Kjøttbeinmel som fôrråvare
 • Insekter som husdyrfôr
 • Videreutvikling av dyrevelferdsprogrammer

På animalia.no kan du se lanseringen i opptak, og laste ned rapporten.

 


 

Prisløype småfe 1. halvår 2022

Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris, for å få ei komplett prisløype må en ha med endringer i grunntilskudd og omsetningsavgift.

En god markedssituasjon betyr økt engrospris

I gjennomsnitt øker engrosprisen på lam med kr. 2,60 pr kg, og sau med kr. 5,00 pr kg første halvår. Samtidig reduseres omsetningsavgifta med kr. 0,20 pr kg både for lam og sau.

 

Prisløype lam:

Engrospris

Grunntilskudd

Omsetningsavgift

Endring

3. januar (uke 1):*)

+ 2,00 kr/kg

- 0,20 kr/kg***)

- 0,20 kr/kg**)

+ 2,00 kr/kg

31. januar (uke 5):

+ 2,00 kr/kg

   

+ 2,00 kr/kg

28. februar (uke 9):

+ 1,80 kr/kg

   

+ 1,80 kr/kg

14. mars (uke 11):

 

+ 1,00 kr/kg

 

+ 1,00 kr/kg

30. mai (uke 22):

+ 4,00 kr/kg

   

+ 4,00 kr/kg

Prisløype sau:

Engrospris

Omsetningsavgift

Endring

3. januar (uke 1): *)

+ 5,00 kr/kg

- 0,20 kr/kg**)

+ 5,20 kr/kg

Prisløype vær:

Grunntilskudd

Endring

28. februar (uke 9):

+ 5,00 kr/kg

+ 5,00 kr/kg

*) Ved årsskiftet kan det skje endringer i nettonotering (slakte-, skinn- og inntransportkostnader) som kan påvirke avregningsprisen.

**) Forslag fra Nortura til Omsetningsrådet

***) Vektgrense for høyeste sats på grunntilskudd er endra fra 13-23 kg til 13-25 kg. Det betyr at en må justere ned grunntilskuddet for å ikke utbetale mer enn bevilget beløp.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 600 storfe uke 45 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i overkant av 16 800 gris uke 45 som gir en dekningsgrad på 82 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 61 % på sau og 115 % på lam uke 45.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken, men minner om at prisen på storfe økes fra førstkommende mandag. Dette er også siste uke med effektivitetstillegg for sau.