Bondevennen nr 20/2022

 

Prisløypa for storfe 2. halvår 2022

Prisløypa for 2. halvår er nå fastsatt. Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum skal nå nivået på PGE.

Angus på beite

Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å kunne dekke markedet best mulig med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. I tillegg viser prognosene at vi kan risikere betydelig innfrysning av storfe nå i høst. Det er disse faktorene som i størst grad påvirker prisløypa. Avregningsprisen vil øke med 25 øre/kg fra 4. juli og øke utover.

Det forventes god etterspørsel av storfe fremover mot telledato og det er derfor viktig at vi får inn nok slakt for å dekke markedet og forhindre import. Det er positivt at vi har fått en økning i tilskuddssatser, men dette vil kunne medføre at enkelte holder storfe til etter telledato. Det er derfor lagt opp til en større prisnedgang i forbindelse med telledato en vi har hatt de siste årene. 

Prognosene viser at det kan forventes et stort overskudd nå i høst. Det er viktig både for forbrukeren og for bonden at vi klarer å redusere innfrysningen.

Med denne prisløypen håper vi på god tilgang av slaktemodne dyr igjennom sommeren og i perioden august/september. For å redusere behovet for innfrysning og bruk av omsetningsavgift håper vi at det mange leverer storfe før telledato. Prisdifferansen er tenkt å oppveie at en ikke har dyr for telling.

Kombinert med en travel lammesesong, og etterhvert økende aktivitet på gris for å forbedre julesesongen, ber vi om at flest mulig tilpasser fôringen av slakteokser slik at de enten er slaktemodne i august/september, eller fra medio november og frem mot jul.

God sommer!

 

Uke 27

Uke 31

Uke 32

Uke 40

Uke 45

Uke 46

Uke 52

Dato

4.7.22

1.8.22

8.8.22

3.10.22

7.11.22

14.11.22

26.12.22

Endring i Noteringspris

0,25

0,80

0,80

-1,00

0,90

 

-2,00

Endring i Omsetningsavgift

     

1,50

 

-1,20

 

Endring i utbetalingspris i alt

0,25

0,80

0,80

-2,50

0,90

1,20

-2,00

NB: Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2022

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for alle dyreslag og egg for 2. halvår 2022.

Det er satt opp prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene, prisløypene vil du finne under priser/vilkår på ditt dyreslag på medlem.nortura.no. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene ikke vil være de samme!

 


 

Kvantumstillegg på gris 1. tertial utbetalt

Nortura har denne uken utbetalt 21,5 mill kr i kvantumstillegg gris for 1. tertial.

Kvantumstillegget på gris blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Kvantumstillegg for fjørfekjøtt er avviklet og innbakt i avregningsprisen fra og med 2022.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker

Noen av våre fabrikker og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er de som har helt stopp i slakting, og stopp, eller redusert mulighet i behandling av retur- og nisjeslakt i Vest og Agro. For andre fabrikker se medlem.nortura.no.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved anlegg i drift.

  • Nortura Førde slakter ikke i uke 29, og er stengt for retur/nisje. Kun heltslakt av retur/nisje i uke 30 og 31.
  • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 26, 27, 28 og 29 og er stengt for retur/nisje de samme ukene.
  • Nortura Forus er stengt for retur/nisje uke 28 og 29.
  • Nortura Egersund slakter ikke i uke 30 og 31, og er stengt for retur/nisje ukene 29, 30, 31 og 32.

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

 


 

Øksnevad VGS landsvinner i Husdyrtreff saueproduksjon

Anthony Strømstad Vassbø og Tollef Øksnevad fra Øksnevad videregående skole på Kleppe i Rogaland leverte årets beste oppgavesvar på sau og ble årets Husdyrtreffvinner på sau.

Anthony Strømstad Vassbø og Tollef Øksnevad fra Øksnevad videregående skole

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling.

Det er TINE, Nortura, Norsvin, Geno og TYR som arrangerer Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82. Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.