Bondevennen nr 30/2022

 

Newcastle disease er påvist i en konsumeggbesetning i Rogaland

Smitte med virulent paramyxovirus type-1 (Newcastle disease virus) er påvist i en konsumeggbesetning i Klepp i Rogaland. Det er viktig med godt smittevern og lav terskel for å melde fra om endringer i produksjonen.

Det er opprettet en risikosone og en observasjonssone i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap. 

– Vi vet at både paramyxovirus type-1 og høypatogen fugleinfluensa er påvist hos villfugler flere steder i landet i løpet av den siste tiden, så det er nødvendig med skjerpede hygienerutiner i hele landet, sier Bruce David, fagsjef fjørfe veterinærfag i Nortura.

– Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold, villfugl kan være friske smittebærere. Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker, sier David.

Se mer informasjon og smitteverntiltak på medlem.nortura.no/fjorfe/siste-nytt.

 


 

Nyhet – Angusavtalen utvides til å gjelde kyr over 4 år

– Alle produsenter som har Angusavtale kan også få ekstra tillegg i pris også på kyr som er eldre enn 4 år. Det kalles «Angus Gourmetku», og kan gi kr. 3,- pr kg i ekstra pris, sier Bengt Egil Elve, spesialrådgiver storfe i Nortura.

Anguskyr på beite

Kyr opp til 4 år er allerede inkludert i Angusavtalen.

Krav til slaktet

Rasekrav renraset Angus ku, slaktekategori «Ku» det vil si 1461 dager eller eldre, omtrent 4 år, slakteklasse O eller bedre, fettgruppe 3 + eller høyere og slaktevekt fra 280 til og med 455 kg.

Innmelding er den samme som alle avtaler, 4 uker før ønsket slakteuke.

Angus Gourmetku gir et ekstra tillegg på kr. 3,- pr kg på slakt som treffer innenfor kriteriene. Slakt som treffer utenfor kriteriene får ingen ekstra tillegg. Alle slakt får avtaletillegg, puljetillegg og andre tilleggsytelser som vanlige slakt. Det utbetales ikke fettkompensasjon på Angus Gourmetku.

 


 

Tur til Agromek i Herning

Nortura i samarbeid med Lars Madland Reiser arrangerer tur til Agromek i Herning 1. - 4. desember.

Torsdag 1. desember: Avreise fra Stavanger kl. 11.00. Rute vert satt opp etter kor det er reisande fra. Fergeavg. kl. 16.30 med ankomst Hirtshals kl. 19.45. Det vert julebuffet på båten. Som tidligare år vert vårt hotel Phønix i Ålborg.

Fredag 2. desember: Etter frokost setter vi kursen mot Herning og Agromek-messa. Turen tar 2 t. Retur på ettermiddagen. Om kvelden vert det felles middag på restaurant nær hotellet.

Lørdag 3. desember: Vi legger opp til et opplegg i Ålborg mellom kl. 10.30 – 13.00. Kl. 18.00 er det julebord på hotellet med live musikk fra kl. 21.00

Søndag 4. desember: Avreise fra hotellet kl. 09.45. Det er fergeavgang kl. 12.15 med ankomst Kristiansand kl. 15.30. Videre med vår buss til Stavanger.

Pris pr person i dobbeltrom kr. 7250,- som inkluderer buss, reiseleiar båt med julebuffet t/r inkl. drikke (øl, vin brus) 3 netter på Phønix hotel, middag fredag kveld samt julebord på hotellet inkl. drikke (øl, vin brus). Tillegg enkeltrom kr. 1650,-. Prisen er rekna utfra minst 40 deltakere.

Påmelding

Påmelding innan 25. oktober til Karin Fuglestad på epost, karin.fuglestad@nortura.no, eller tlf. 480 11 629.

 


 

Lam 2023 – klart for påmelding!

Snart er det gått tre år siden vi samla nesten 500 sauebønder og andre saueinteresserte til kongress i Tromsø. Nortura, Felleskjøpet, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving er nå klar med en ny kongress helga 17. -19. februar 2023.

LOGO

Denne gangen samles vi på Scandic Hell på Stjørdal, i gangavstand fra Trondheim Lufthavn Værnes. Planen er å arrangere busstur til gode sauekollegaer i lokalområdet på fredag og at selve kongressen foregår lørdag og søndag. Lørdagskveld blir det som vanlig stor festmiddag med underholdning.

Gå inn på medlem.nortura.no/lam2023 for program, praktisk info og påmelding.

 


 

Avlivingskurs/omvisning storfe Egersund

Det vil bli gjennomført to avlivingskurs for storfe i Egersund, kurset inkluderer også omvisning. Datoer er mandag 31. oktober kl. 9.30-14.00 og tirsdag 29. november kl. 9.30-14.00.

Lunsj begge dager kl.11.30. Det blir plass til 16 personer begge dagene. Kurs/omvisning blir gjennomført av Frode Hetland og Stian Espedal. Vi har fokus på dyrevelferd og rett avliving på kurset, og i tillegg blir det en flott omvisning av slakteområdet.

Påmelding til Frode Hetland på telefon 480 11 719

  • Påmeldingsfrist til kurset 31.oktober er mandag 24. oktober
  • Påmeldingsfrist til kurset 29. november blir mandag 21. november

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for storfe går ned med kr. 2,50 pr kg fra mandag 3. oktober, grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. I tillegg er perioden med ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg over. Dette er i henhold til oppsatt prisløype. For lam er perioden med sesongtillegg over.