Nortura i Bondebladet uke 48/2022

 

PRIOR og Felleskjøpet Agri girer opp norsk fôr-satsing: 90% norske råvarer i kyllingfôret

Etter to år med pilotprosjekt for å øke andelen av norske ingredienser i kyllingfôret, går man nå inn for å utvide prosjektet ytterligere. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Nortura og flere fôraktører, viser at soya kan erstattes med norske råvarer. Nortura og PRIOR har de to siste årene kjørt et prøveprosjekt der målet er å øke andelen norske råvarer i kyllingfôr.

Kyllinger

Norskandelen i PRIORS nye kraftfôr er helt oppe i over 90 prosent. Soya har til nå blitt benyttet som en av proteinråvarene i dyrefôr i store deler av norsk landbruk, men i det nye fôret er importert soya blant annet byttet ut med norske erter, åkerbønner og raps. Dette bidrar til en mer klimavennlig matproduksjon.

– Økt satsing på proteinvekster i Norge og bra kornhøst 2022 gir oss nye muligheter. Vi setter oss derfor som mål å doble fra ca. 2,5 millioner til 5-6 millioner kyllinger i 2023. Dette viser at prosjektet har lyktes godt og at vi finner veier mot enda mer klimavennlig kylling, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør for Hvitt kjøtt, egg og langtidsholdbart i Nortura.

Felleskjøpet Agri, som har vært en sentral bidragsyter i fôrprosjektet, går nå helhjertet inn i en videre satsing.

Reduserer klimaavtrykket med 8 prosent

Kylling er kjøttslaget med lavest klimaavtrykk. Fjerning av det meste av importert soya i fôret utgjør en stor forskjell. Klimaavtrykket på selve kyllingen reduseres med 8 prosent mens klimaavtrykket på fôret reduseres med 18 prosent. Det betyr totalt 1100 tonn spart CO2-utslipp i 2021.

Piloten viser så langt at målet for 2022-produksjonen er innen rekkevidde. Prognosen på 2,5 mill. kyllinger tilsvarer over 10% av all kylling slaktet på Nortura Hærland. Kyllingbønder som har vært med i prosjektet ønsker ikke å gå tilbake til standardfôr.

Se mer på våre nettsider.

 


 

Vil rekruttere saueklippere med nytt skoletilbud

Fra høsten 2023 kan ungdommer velge et helt skoleår med saueklipp, på Hallingdal Folkehøgskule i Gol. – Et viktig tilbud for å rekruttere nye saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura klyppeteam.

Saueklipping. Foto: Iris Kittilsland/Hallingdal Folkehøgskule
Foto: Iris Kittilsland/Hallingdal Folkehøgskule

– Målet med denne linja er å rekruttere ungdommer som fortsetter å klippe sau over flere år. Vi har holdt kurs i en årrekke, men opplever dessverre at mange gir seg etter kort tid, sier Eirik Kolbjørnshus i Nortura.

Kolbjørnshus er fagrådgiver på småfe i Nortura og leder for Nortura Klyppeteam, pluss at han sitter som leder for Ull- og klipperådet i Norsk Sau og Geit.

Ideen om et spesialisert skoletilbud, kom opprinnelig fra klipperådet i NSG, og Kolbjørnshus har vært primus motor i prosjektet.

– Jeg har kanskje litt mange hatter her, men jeg er brennende engasjert i saueklipping og den norske sauen, sier Norturarådgiveren.

Derfor tok han kontakt med rektor på folkehøgskolen, som likte ideen og ville samarbeide videre. Med seg på laget har de også Nortura-slakteriet og Norilias ullmottak i Gol, der ungdommene får praktisere linjeklipping (klipp etter avliving), og lære om ulltyper og klassifisering.

Den nye saueklippelinja har ti skoleplasser, og søknadsfrist er 1. februar. Kolbjørnshus forteller at ungdommene har et spennende år i vente.

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 1. desember. Dette er andre renteøkning på innskuddsordningen i høst.

Innestående

Rentesats t.o.m. 30.11.2022

Rentesats f.o.m. 1.12.2022

Uavhengig av beløp

2,90 % p. a.

3,25 % p. a.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året.
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd.
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Kontaktinfo:

Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150 

 


 

Vi håper du deltar på medlemsundersøkelsen

Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen mottar du på e-post, og vi håper du vil gi oss tilbakemelding, undersøkelsen tar ca. 7 minutter å svare på.

– Vi i Nortura jobber hele tiden med å gjøre en best mulig jobb for våre eiere. Da er det viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan du faktisk opplever at vi gjør den jobben. Med denne undersøkelsen, som vi gjennomfører to ganger i året, kan du være med å gi oss verdifull informasjon om hva vi bør bli bedre på - men også hva du er fornøyd med, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og leder for Råvare og medlem.

Differ gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Nortura, og svarene dine vil bli behandlet konfidensielt.

 


 

Vær rask for gratis analyse av BRSV og BCoV

Det er bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022, og gratis analyse for virusene BRSV og BCoV bortfaller fra nyttår. Siste frist for innsendelse av prøver for gratis analysering er 10. desember.

– Selv om kontrollprogrammet avsluttes, vil det fortsatt være mulig å foreta prøvetaking og ha en gyldig status ift. BRSV og BCoV. Dette er noe vi anbefaler, og spesielt til produsenter som kjøper/selger livdyr. Endringen betyr kun at analysekostnaden tilfaller produsent, sier Lars Erik Heggen, Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV.

Priser for analysering etter nyttår finner du på Medlem Tine.

 


 

Stor interesse for LAM 2023

Arrangementskomitèen gler seg over stor interesse for LAM 2023. Det nærmar seg 400 påmeldte alt ein månad før fristen for påmelding går ut. Det betyr at Scandic Hell i Stjørdal kjem til å vera smekk fullt av feststemte sauebønder frå fredag 17. til søndag 19. februar.

LOGO lammekongressen Lam 2023

– Vil du veta meir om kva du kan forvente deg på LAM 2023? Da kan du gå inn på medlem.nortura.no/lam2023. Her presenterer alle foredragshaldarane både seg sjølve og det dei skal snakke om på kongressen. Det kjem også over 20 utstillarar som vil prestere det dei har å tilby sauebonden av varer og tenester. Vi har difor stor tru på at dette blir bra, seier fagsjef småfe og «kongressgeneral» for LAM 2023, Finn Avdem.

Påmeldingsfristen for kongressen er måndag 19. desember!

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 5 100 storfe i uke 48 og dekningsgraden er 130 prosent. Og det blir fortsatt mye innfrysing av storfe.

Det slaktes i overkant av 21 900 gris som gir en dekningsgrad på 83 prosent. Fra neste uke starter prisnedtrappingen på høye vekter for å få fram mer fersk gris mot jul.

Småfesesongen går mot slutten, og dekningsgradene er 62 % for sau og 82 % for lam uke 48.

Julesalget av egg har startet opp, som er positivt for omsetningen. Markedet er generelt bra dekket med prioritering av hovedvarianter.

 


 

Pris

Avregningsprisen for ungokse, kvige og kastrat går ned med kr. 0,17 pr kg, for ku, ungu og okse går prisen ned med kr. 0,07 pr kg fra mandag 28. november. Dette er grunnet reduserte hudverdier som følge av den internasjonale markedssituasjonen.