99,8 % Oppslutning om Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

(09.07.19) Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge"- merking. Kjøttbransjen ønsker at "Nyt Norge"-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat.

LOGODe aller fleste varestrømmene til Nortura ender opp i et produkt som er merket med "Nyt Norge". De fleste industrikundene krever også at slaktene de kjøper kan brukes til "Nyt Norge"-merkede produkt. Nortura var derfor helt avhengig av at mengden slakt uten KSL godkjenning ble redusert til et minimum. For å stimulere til dette, ble følgende tiltak innført:

  • Pristrekk for ikke KSL-godkjente slakt ble økt til 20 % av avregningspris. For lam betyr dette i gjennomsnitt mellom 7 og 8 kroner i pristrekk. 20 % pristrekk er likt for alle slakterier i Norge. Trekket skal finansiere kostnader med å ha to varestrømmer.
  • Det ble heller ikke mulig å melde inn slakt på ”Min side” uten å ha aktivt KSL. Produsenter uten aktivt KSL må derfor melde inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir bonden rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass.

Vi har hatt veldig god effekt av disse tiltakene. Andelen slakt fra gårder uten aktivt KSL er redusert fra 3 % i 2017 til 0,2 % i 2018. Det er derfor minimale menger med slakt som vi må finne alternativ avsetning for. Vi håper selvfølgelig at den gode trenden fortsetter dette året.

For å unngå pristrekk må du derfor sørge for å ha aktivt KSL før du melder inn dyr. Gå inn på www.matmerk.no og sjekk når egenrevisjonen går ut på dato. Skjer dette midt i slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som mulig, så slipper du å tenke på dette i en travel høstdag.

Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette til KSL. Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp samtidig som du unngår trekk. Trenger du hjelp til å gjennomføre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du kontakte KSL Matmerk på tlf nr 24 14 83 00, eller ta kontakt med Nortura Medlemssenter på tlf nr 955 18 400.

Artikkelen er fra heftet Lammsesongen 2019.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)