Årets nye KSL-standard klar

(11.10.17) Fra 6. oktober finner alle KSL-brukere ny standard inne på Din Side i KSL. – Det er ingen store endringer, men vi prøver å gjøre den enda enklere å bruke og de endringene som er, de er viktige, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk.

KSL din side6. oktober er revidert KSL-standard lagt ut på din side i KSL – det vil si via pålogging din egen gard.

Den sendes også i posten til de litt under 2000 produsentene som får årets standard tilsendt pr post. 

Endringene i standarden baserer seg på innspill fra næringa og lov- og forskriftsendringer fra myndighetene. På den måten skal KSL-standarden fange opp de kravene som myndighetene setter, og gjøre det enklere for bonden å følge dem.

Sikkerhet i fokus
Din og familiens sikkerhet på gården er kanskje det viktigste i årets standard. Arbeidsmiljø, vernerunder og brannsikkerhet er trukket fram. Ikke minst er viktigheten av en god vernerunde gjennomført i samarbeid med både familiemedlemmer og andre som jobber på gården er en vesentlig endring i HMS-standarden.

Alle tiltak for å forhindre brann er nå samlet i sjekkliste HMS. Krav til brannvarsling og el-kontroll med termografering er et krav forsikringsbransjen har satt og gjelder for alle som må ha brannvarsling og el-kontroll i tråd med holdforskriften og for de som har veksthus og varmluftsanlegg til korntørking.

Noen viktig endringer:

  • Stadig flere bruker mjølkerobot, og dette er nå mer tydelig inne i sjekklister og standard.
  • Smitte av skadegjørere, herunder Hønsehirse og Potetcystenematode er tatt inn / klargjort bedre i årets standard. Uansett type så er det å hindre spredning viktig og ikke minst billigere enn å få skadegjøreren på gården. Derfor er det viktig å merke seg disse punktene i standarden. 
  • Dyrevelferd og oppstalling er en viktig del av sjekklistene for husdyrhold i KSL-standarden. Med årets revidering er det blitt et eget temaspørsmål for de som har et driftsopplegg med utegangerdyr.
  • I sjekklisten for fjørfe er det blitt inndelt etter type produksjon, det vil si verpehøns, slaktekylling / kalkun og oppal av fjørfe. Det nye dyrevelferdsprogrammet for kalkun er også tatt inn i sjekklisten for fjørfe. 
  • Sjekkliste Inn på tunet er spisset og forenklet med færre sjekklistepunkter. 
  • For alle sjekklistepunktene er bruk av temaspørsmål blitt tatt inn slik at man kan få en mer tilpasset sjekkliste i tråd med driftsopplegget på gården.  

Den reviderte KSL-standarden skal legge grunnlag for at drifta er i tråd med lover, forskrifter og krav fra varemottaker. KSL ivaretar krav til internkontroll og ikke minst til at gården har styringsverktøy for å nå sine produksjonsmål og er en trygg og sikker arbeidsplass.  

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk.

Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no
 

Les saken på Matmerk/KSL

 

 

Relatert informasjon (ekstern)