e-bønder slipper KSL-papirer

(06.08.12) De omlag 12 000 bøndene som har benyttet den elektroniske versjonen av KSL-standarden ved egenrevisjon i løpet av det siste året, vil ikke få tilsendt KSL-sjekklistene i oktober.

Egenrevisjon pcAv: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Matmerk vil sende mer informasjon om dette til de produsentene det gjelder.

Når en utfører egenrevisjonen på web er veileder, lovverk og tiltaksplan direkte knyttet til sjekklistene og HMS-heftet.

Bruk av elektronisk egenrevisjon vil være effektivt for den enkelte bonde og spare Matmerk for betydelige kostnader til trykking og distribusjon.

Matmerk arbeider med å forbedre KSLs bondeweb og tar sikte på å ha den nye utgave klar i høst.
 

» Egenrevisjon (hjelp til egenrevisjon)

 
Husk

Husk å fylle ut alle sjekklister som angår din gard, det vil si sjekklista Generelle krav til garden, samt sjekklistene for alle de produksjoner du har. Når alt er fylt ut, er det viktig å gi tilbakemelding om at egenrevisjonen er utført. Det ligger en grei "bruksanvisning" på siden for hvordan dette gjøres.