Fortsatt to års funksjonstid for tillitsvalgte

Årsmøte i Nortura 2015:

(16.04.15) Årsmøtet avviste styrets forslag om å velge styremedlemmer og tillitsvalgte i råd og utvalg for bare ett år.

Styret hadde foreslått å redusere alle tillitsvalgtes funksjonstid fra to til ett år, først og fremst etter innspill fra valgkomiteen i 2014. Begrunnelsen var å gi valgkomiteen større handlefrihet til å sette sammen et styre ut fra hensyn som geografi, kjønn, produksjon og kompetanse.

Da leder av vedtektskomiteen, styremedlem Sverre Lang-Ree, redegjorde for både fordeler og ulemper ved forslaget, var han ikke redd for at ett års funksjonstid kunne føre til for raske utskiftinger eller full utbytting av styret på én og samme gang, slik det er blitt hevdet i debatten.

Også valgkomiteen leder, Terje Amundsen, pekte på at debatten om saken hadde kommet litt skjevt ut.

Etter hvert som representanter for ulike regionutvalg og kretser gikk på talerstolen, ble det nokså klart at det var betydelig motstand mot forslaget.

– RU Midt-Norge ønsker å opprettholde dagens funksjonstid. Det sikrer god kontinuitet i styret. Det tar tid å komme inn i drifta og oppgaven og to års funksjonstid sikrer oss kompetente styremedlemmer, sa Siri Fossum fra Soknedal.

73 stemte for og 45 mot forslaget. Det ble dermed ikke 2/3 flertall som kreves for endringer i vedtektene.

Avstemming

 

 

 

 

 

 

Relatert informasjon (ekstern)