– Kyllingsaken kunne vært håndtert bedre

Årsmøtet 2016

(14.04.16) – I den krevende situasjonen som kyllingprodusentene var i, burde vi kunne vært tydeligere og håndtert saken bedre. Det tar vi med oss, sa Sveinung Svebestad da han svarte på flere innlegg om den dramatiske utviklingen i kyllingmarkedet i fjor.

– Kyllingsaken kunne vært håndtert bedreAv: Håvard Simonsen, Faktotum

En av utsendingene, Jørgen Sæther fra Namdalseid, var en av produsentene nord for Steinkjer som på et møte med Svebestad 3. februar fikk beskjed om at de ville miste leveringskontraktene med Nortura.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke lenger var behov for meg. En samvirkebedrift sa opp avtalen med oss fordi vi lå for langt fra slakteriet. Vi fra Namdalseid synes det var en litt for dårlig prosess og uklare signaler. En kunne kalt en spade for en spade. Det må vi lære av. Men når det er sagt, må det understrekes at Nortura behandlet oss bra når beslutningen var tatt, sa Sæther.

Arnt Ove Løvås fra Melhus sa det hadde vært hans tyngste oppgave som tillitsvalgt å fortelle produsentene nord for Steinkjer at de måtte legge ned, men uttrykte samtidig stor beundring for hvordan de har taklet saken og er i ferd med å omstille til andre produksjoner og muligheter.

– Vi som har frist til 31. desember i år med å ta stilling til videre kontrakt, ønsker på det sterkeste å ha Nortura med i Trøndelag. Det trengs ikke så mange studiepoeng for å forstå at vårt øverste ønske er et felles slakteri med Rema, men da må vi ha med PRIOR-merket videre, sa han.

Må styrke økonomien
Flere fulgte opp saken, som Svebestad også ga bred omtale i sin årsmøtetale, men det ble en rolig og svært saklig debatt om situasjonen Nortura og produsentene har gjennomlevd i kyllingmarkedet. Men én ting syntes samtlige å være enige om: Økonomien i kyllingproduksjonen er for svak.

– Det er bra at en har funnet rom for noe økning for kyllingprodusentene, men den er dessverre for liten. Det hjelper ikke å ha et flott anlegg på Herland, når vi må sende både dyra og pengene dit. Slik kan vi ikke ha det, sa Børre Rogstadkjærnet fra Hernes, som etterlyste økte gjennomsnittsvekter for slaktekyllingen for å bedre både slakterienes og produsentenes økonomi.

Terje Hagen fra Våler pekte på at narasinfri produksjon krever mer arbeid, og at økningen derfor burde vært større.

Det ble uttrykt tilfredshet med at Nortura har startet oppbyggingen av et fond for å kunne stå bedre rustet til å skjerme produsentene i vanskelige markedssituasjoner. Fondet bygges opp gjennom et trekk på 40 øre/kg. Konkurrentene har ingen tilsvarende ordning.

 


 

Glad for egg-løft

Flere årsmøteutsendinger roste arbeidet som nå gjøres for å øke eggsalget.

– Det er blitt et helt annet fokus på egg i konsernet. Det har gitt resultater. Salget øker og det er bra, sa Gunnar H. Li fra Bø i Telemark.

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt bruker nå fem millioner kroner over en 3-årsperiode til økt markedsføring av egg, og sammen med Norturas egen innsats har dette skapt økt trykk i markedet. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg viste til at svenskene i gjennomsnitt spiser 215 egg i året, mens vi i Norge spiser 190, og at det bør være et mål å komme opp på samme nivå.

Eggprodusenter som hadde ordet var glad overproduksjonstrykket er noe dempet. – Det har skjedd etter at næringa i flere år har hatt presset økonomi, men det er ikke plass for nyetableringer, understreket Halvor Braa fra Frosta.

 


 

Skryt for resultatet

– Jeg var ganske skeptisk etter et år med vanskelige saker, men da regnskapet kom ble jeg veldig positivt overrasket. Styret, administrasjonen og ikke minst de ansatte har gjort en kjempejobb. Det gjør meg til en stolt Nortura-eier, sa Tor Arne Frivold fra Mandal.

Frivold var ikke alene om å gi skryt til 2015-resultatet.

– Jeg vil gi dere ros, ja, Kolberg trenger litt ros. Gratulerer med god resultatutvikling. Dere har god kostnadskontroll. Samtidig har dere hatt en god oppfølging av personalet som dessverre har måttet forlate oss, sa Ole Reino Tala fra Sem, som likte godt at Svebestad satte fokus på samfunnsansvar i sin tale til årsmøtet.

 


 

Må bedre soliditet og investeringsevne

Selv om flere ga uttrykk for at 2015-resultatet var bedre enn forventet, var mange opptatt av at soliditeten og investeringsevnen til Nortura.

– Den norske bonden er svært avhengig av et Nortura som lykkes. Vi møter sterk kjedemakt og andre utfordringer, men Nortura må ha et sterkt fokus på egen forretningsdrift, faktorer vi selv rår over. Her har Nortura mye å gå på. Kombinasjonen av fallende marginer og høyt investeringsnivå er livsfarlig. En kan ikke investere seg bort fra dårlig drift, advarte Arne Elias Østerås fra Ilseng, og stilte konkrete spørsmål om konsernets soliditet, kredittrating og håndtering av gjeld.

– Vi som eiere skal være med å blø for fjøsdressen, men vi må ha tillit til at det gjøres gode kommersielle vurderinger, sa han.

Både styreleder Sveinung Svebestad og konsernsjef Arne Kristian Kolberg var i sine innledninger og svar klare på at Norturas resultat må løftes ytterligere for at konsernet skal kunne gjøre nødvendige investeringer framover.

– Det er et helt tydelig signal fra styret at vi er nødt til å styrke vår økonomiske stilling for å ha mulighet til å øke vårt investeringsnivå. Bortsett fra i 2014, burde vi de siste årene hatt et høyere investeringsnivå, men det har vi ikke kunnet gjøre, sa Svebestad.
 

Årsmøtet 2016

 

Svebestad gjenvalgt som Nortura-leder

– Tar samfunnsansvar hver eneste dag

Styreleder Sveinung Svebestads årsmøtetale