Mattilsynet anerkjenner KSL-standarden

KSL-standarden anerkjent som nasjonal retningslinje:

(18.05.11) Et felles hygieneregelverk for EØS landene stiller krav til alle matprodusenter i alle deler av verdikjeden for mat, også primærproduksjonen. Mattilsynet har nå anerkjent at KSL standarden tilfredsstiller kriteriene for å være en nasjonal retningslinje for kvalitetssikring i primærproduksjonen.

Anerkjennelsen av KSL-standarden er positiv på flere måter:

  • Primærprodusentene har fått en forsikring om at KSL er godt hjelpemiddel for å overholde gjeldende regelverk.
  • Varemottakere og foredlingsbedrifter kan ved å sjekke KSL-status for sine leverandører forsikre seg om at kvalitetssikringen i primærleddet er ivaretatt.
  • Dagligvarehandelen, restauranter, hoteller mv kan etterspørre at deres leverandører stiller krav om KSL-deltagelse hos sine primærprodusenter.

KSL Matmerk har i lang tid arbeidet for at KSL-standarden innholdsmessig skal være god nok til å etterkomme regelverkets krav til kvalitetssikring. Samtidig har det vært et mål å gjøre KSL-standarden så brukervennlig som mulig for den enkelte bonde.

I Mattilsynets vurdering blir det fortsatt pekt på at det er behov for å styrke KSL-standarden på enkelte områder. Tilsvarende mottar KSL Matmerk fra bønder og varemottakere ulike forbedringsforslag for å gjøre den mer brukervennlig. Dette blir fulgt opp i arbeidet med en revidert KSL-standard høsten 2011.
 

Illustrasjonsbilde - rådgiving Nortura
NORTURA RÅDGIVING: Nortura ønsker å hjelpe alle som har behov for hjelp til å få KSL på plass. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med nærmeste medlemssenter.