Ny KSL standard 2015

(19.10.15) Høsten er her! Det betyr at KSL-standarden er revidert, og her kan du gjøre deg kjent med den.

Norge har et omfattende regelverk for matproduksjon. Landbrukets felles kvalitetssystem, KSL, skal forenkle arbeidet til bonden og være grunnlaget for at du som bonde får et levende kvalitetssystem på gården ved å sette mål, planlegge, utføre, kontrollere og korrigere.

Det er på denne måten du bygger opp under din egen soliditet som kvalitetsprodusent av norsk mat.

KSL er selve bærebjelken i Nyt Norge-merket, som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge trygg norsk mat i butikken.

Nå er KSL-standarden revidert og endringene er basert på lov- og forskriftsendringer, samt innspill fra produsentmiljøer, råvarekjøpere, veiledningsapparatet og revisorkorpset.

Nytt i år

  • Gjennomføring av vernerunde med aktuelle tiltak i HMS-arbeidet.  
  • Tiltak for smittebeskyttelse ved besøk i besetninger og flytting av dyr mellom besetninger.
  • Nye krav til føring av plantevernsjournal som følge av endring i forskrift om plantevernmidler
  • Nye krav om lagring av mineralgjødsel som følge av endring i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.   
  • Krav om risikovurdering av de enkelte skiftene i grønnsaksproduksjonene.  

Dokumentert kvalitetsproduksjon med felles kvalitetssystem
Mattilsynet og Arbeidstilsynet anerkjenner KSL-standarden som nasjonal bransjestandard for henholdsvis primærproduksjon og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den fanger dermed opp alt aktuelt lovverk knyttet til disse områdene.


Informasjonen er hentet fra www.matmerk.no/no/ksl

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)