Svebestad gjenvalgt

Årsmøtet i Nortura:

(11.04.13) Sveinung Svebestad ble som forventet gjenvalgt som styreleder for en ny periode – ellers bar også valget preg av harmoni i organisasjonen og valgkomiteen fikk full backing på alle punkt i sin innstilling overfor Årsmøtet.

Svebestad fikk 110 stemmer mens 3 var blanke. Styremedlem Kari Redse Håskjold ble gjenvalgt som ny nestleder i styret.  

Elisabeth Hoff Aarstad, Einar Høstbjør og Hans Kristian Heum varslet tidligere i vinter at de ville tre ut av styret etter årsmøtet. De erstattes av henholdsvis Robert Søndrål fra Buskerud, Bente Roer fra Østfold og Sverre Lang-Ree fra Hedmark. 

Styremedlem Teig Madsen var også på valg og fikk Årsmøtets tillit for to nye år i styret. 

Også ordfører Gabriel Joa ble gjenvalgt mens varaordfører Kristian Haug også frasagt seg gjenvalg. Ny varaordfører er Håvard Ringnes fra Akershus.

Olav Røysland fra Rogaland ble valgt til 1. vara til styret.

Foto: Håvard Simonsen
Nortura sitt nye styre fra venstre, Live Major, ansattvalgt, Kari Redse Håskjold, Bente Roer, Lars Petter Bartnes, Kjersti Hoff, Jofrid Torland Mjåtveit, Sveinung Svebestad, Sverre Lang-Ree, Robert Søndrål, Trond Andersen, ansattvalgt og Teig Madsen. Kay R. Kristoffersen, Ken Ove Sletthaug og Viggo Sennesvik (alle ansattvalgte) var ikke til stede.
Foto: Håvard Simonsen.

 

 

Antall stemmer

Blanke stemmer

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen foreslår:

Sveinung Svebestad

Region Agro

110

3

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

 

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Hans Kristian Heum
Sverre Lang-Ree

Region Øst

Region Innlandet

 


87

 


2

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Elisabeth Hoff Aarstad
Robert Søndrål

Region Øst

Region Øst

 


85

 


3

3

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Teig Madsen

Region Nord Norge

86

2

 

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Einar Høstbjør

Bente Roer

Region Øst

Region Øst

 


75

 


13

Medlemmer av styret på valg i 2014

 

 

 

Kari Redse Håskjold

Region Vest

 

 

 

Jofrid Torland Mjåtveit

Region Agro

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Region Midt Norge

 

 

 

Kjersti Hoff

Region Innlandet

 

 

 

 

 

 

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

           

 

 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Kari Redse Håskjold

Region Vest

112

1

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

 

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Roer


Olav Røysland

Region Øst

Region Agro

 


Akkl.

 

 

2

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Paul Sindre Vedeld

Region Vest

Akkl.

 

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Ivar Kvinlaug

Beate Menes Didriksen

Region Agro

Region Øst

 


Akkl.

 

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Beate Menes Didriksen
Oddveig Gikling-Bjørnå

Region Øst

Region Midt Norge

 


Akkl.

 

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

 

           

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Gabriel Joa

Region Agro

112

 

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

 

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Kristian Haug

Håvard Ringnes

Region Innlandet

Region Øst

 


111

 


2

7.

Valg av 1 medlemmer i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

 

 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Odd Gunnar Mosen

Region Øst

86

2

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2014 og 2015.

 

 

 

 

Eivind Glestad

Region Innlandet

 

 

 

 

Terje Rømmen

Region Midt Norge

 

 

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Eivind Glestad

 

Region Innlandet

Akkl.

 

9.

Valg av nestleder i kontrollkomiteen for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Terje Rømmen

Region Midt Norge

Akkl.

 

10.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Liv-Julie Wågan

Region Nord Norge

Akkl.

 

11.

Valg av 6 medlemmer i valgkomiteen for 1 og 2 år: (Ref. årsmøtevedtak 2012)

 

 

 

3 medlemmer velger for 1 år

 

 

1

Saxe Frøshaug

 

Region Øst

Akkl.

 

2

Terje Amundsen

 

Region Innlandet

Akkl.

 

3

Gunnar Fornes

 

Region Midt Norge

Akkl

 

3 medlemmer velger for 2 år

 

 

1

Elisabeth Kallevik Nesheim

Region Vest

Akkl.

 

2

Else Norheim

Region Nord Norge

Akkl.

 

3

Ivar Kvinlaug

Region Agro

Akkl.

 

12.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen forslår:

Saxe Frøshaug

Region Øst

Akkl.

 

13.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

 

 

Valgkomiteen foreslår:

Elisabeth Kallevik Nesheim

Region Vest

Akkl.

 

14.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

 

 

1

Valgkomiteen foreslår:

Kjetil Larsgard

Region Øst

Akkl.

 

 

2

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Region Innlandet

Akkl.

 

 

3

Valgkomiteen foreslår:

Erik Fløystad

Region Agro

Akkl.