Tettere og strengere oppfølging av bonde og slakteri

(07.02.18) Ny revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL), ligger på bordet. Selve regelverket er det samme, men oppfølgingen av både bonde og slakteri blir tettere, og konsekvensene strengere. Avtalen trer i kraft 1. april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Stiftelsen Matmerk.

UNDERTEGNET AVTALE: Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura, t.v., Nina Sundqvist adm.dir i stiftelsen Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen administrerende direktør i KLF (Kjøttbransjens Landsforbund).
UNDERTEGNET AVTALE: Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura, t.v., Nina Sundqvist adm.dir i stiftelsen Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen administrerende direktør i KLF (Kjøttbransjens Landsforbund).

De fleste har alt på stell
88 prosent av norske bønder har kunnskap, holdninger, atferd og dokumentasjon som er gode, og disse vil ikke merke noen endring med den nye bransjeavtalen. Derimot vil avtalen føre til endringer for de 12 prosentene som ikke har etablert internkontrollsystem slik som KSL.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp systemet eller har avvik, vil nå få 20 % trekk i oppgjørspris når de leverer dyr til slakteriet. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for kjøtt fra gårder uten KSL. Det medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakteriene og økt omdømmerisiko for felleskapet.

Lik standard og lik tolkning
Den reviderte avtalen skal sikre like standarder på alle slakteriene i Norge.

– Vi er enige om en felles bransjestandard for å revidere produksjonen på gårdsbruket gjennom KSL. Å ha lik tolkning av reglene, lik oppfølging av avvik og likt reaksjonsmønster hos alle slakterier når det er avvik, er viktig. Denne avtalen skal sikre dette, sier administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF og fortsetter. De fleste kjøttprodusenter skal fortsette sitt daglige gode arbeid. Vi skal fokusere på de 12 prosentene som har en jobb å gjøre. Akkurat som «en ballong med ett hull i er nesten hel», så er et kvalitetsstyringssystem som ikke etterleves 100 prosent av svært begrenset verdi. Vårt klare mål er at alle kjøttprodusentene minimum skal følge norske lovkrav. Kjøttprodusenter som har ting på stell, skal slippe regningen for kollegaer som sluntrer unna, poengterer Juul-Hansen.

Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura støtter dette.

– Vårt samfunnsansvar er å levere trygt norsk kjøtt til forbrukerne. Samfunnet forventer at vi følger reglene myndighetene har laget for dette, blant annet gjennom krav i Matloven. Næringa har valgt å bruke kvalitetssystemet i landbruket som internkontrollsystem. Da er det viktig at vi følger opp våre forpliktelser, sier Rolf Gjermund Fjeldheim. Avtalen er viktig for å skape tillit til norsk mat og til Nyt Norge-merket, avslutter Fjeldheim.

Forbrukernes tillit
Et kriteria for å få Nyt Norge-garantien er at maten kommer fra en gård som kan dokumentere at lover og regler er fulgt. 

– Norsk landbruk har et sterkt omdømme, og norsk kjøtt har gode konkurransefortrinn hos forbruker. Da tåler vi ikke at tilliten til Nyt Norge rokkes ved av at noen få ikke følger regelverket. Jeg er glad for at kjøttbransjen ser verdien i dette, sier adm.dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Matmerk.

 

Fakta:

 • KSL er det interne kvalitetssystemet i landbruket som sikrer at drifta er i tråd med norske lover.
 • KSL er anerkjent av Mattilsynet og Arbeidstilsynet som nasjonal bransjestandard. Dette er et krav for at produkter kan merkes med Nyt Norge-symbolet.
 • Endringer i slakteriavtalen:
  • Alle de norske slakteriene har underskrevet
  • Skal sikre en helhetlig og effektiv dataflyt inn i dyrehelseportalen
  • Ny kostnadsberegning går fra 3 kroner per kilo til 5 kroner per kilo. Skal dekke at kostanden for kjøtt fra bønder uten KSL-godkjenning må inn i en egen varestrøm.

Kontaktpersoner:

 • KLF: Bjørn-Ole Juul-Hansen, tlf. 913 59 382
 • Nortura: Rolf Gjermund Fjeldheim, tlf. 917 23 998
 • Matmerk: Nina Sundqvist, tlf. 917 85 620

 

 

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)