– Vi står bedre rustet enn noen gang

Årsmøtet 2017

(05.04.17) – Det er godt å stå her og kunne si: Jeg er stolt av å representere Nortura. Vi skal være stolte over det vi har fått til, og jeg er sikker på at vi kan få til enda mer framover. Vi står bedre rustet enn noen gang.

Sveinung SvebestadAv: Håvard Simonsen, Faktotum

Det sa avtroppende styreleder Sveinung Svebestad da han innledet årsmøtet i Nortura i Lillestrøm tirsdag. Det var en offensiv og fornøyd Svebestad som oppsummerte Norturas ti første år, som han selv har stått i spissen for siden 2008.

Svebestad la ikke skjul på at Nortura hadde en trang fødsel, spesielt i kriseårene 2009 og 2010, da man hentet inn kapital fra eierne ved å øke andelsinnskuddet til 12 000 kroner og innføre medlemskapitalkonto.

– Det skapte mye furore og engasjement. Men eierne skjønt alvoret, tok ansvar og stilte opp. Det gjorde oss i stand til å utvikle selskapet. Vi har gjennomført nødvendige strukturgrep, effektivisert og gjennom det styrket konkurransekraften. Det vi gjorde den gang var en helt nødvendig fornyelse av samvirket. Det var innovasjon, sa Svebestad. Han poengterte at utviklingen av organisasjonen er like innovativt grep som de som har skjedd industri- og markedssiden, og som gjorde at Nortura ble kåret til en av Norges 20 mest innovative selskaper i fjor.

Eierne har fått god forrentning
– Medlemmene har fra dag én fått god forrentning på pengene som står i selskapet, understreket Svebestad. Han viste til at hvor god jobb et samvirke gjør, måles på hvor mye som tilbakeføres til eierne.

– I 2007 tilbakeførte vi 6,9 milliarder til eierne av en omsetning på 14,7 milliarder i morselskapet. I 2016 tilbakeførte vi tilsvarende 9,8 milliarder av en omsetning på 19,3 milliarder. Nær tre milliarder mer til eierne – det er samvirke i praksis, sa han.

Lavere marginer – sterk effektivisering
I løpet av 10-årsperioden har Norturas bruttomargin (driftsinntekter minus varekostnad) falt med ni prosent.

– Det vi har igjen til å drifte selskapet ha gått ned fra 38 til 29 prosent av omsetningen. Omregnet i kroner betyr det at akkorden vår er skjerpet med to milliarder kroner siden fusjonen. Det har vi klart takket være en kraftig effektivisering av drifta, fastslo Svebestad.

Lavere bruttomargin skyldes både økt konkurranse i markedet og større utbetalinger til eierne. Svebestad viste til at utbetaling til eierne har økt med 4,1 prosent pr. år, mens omsetningen har økt med bare 3,1 prosent pr. år.

– Vi har greid å skjerme eierne for de voldsomme endringene, men vår ansatte har derimot tatt en stor belastning. Over 1500 har mistet jobben i Nortura de siste ti årene, understreket han.

Noe for enhver – kjede
– Det utfordrer oss langt inn i sjela når vi må endre en strategi som har vært en suksess gjennom flere tiår. For merkevarestrategien vår har vært en suksesshistorie. Men med etterpåklokskapens briller, må vi være ærlige å at vi nok litt for lenge baserte oss på felles strategi mot alle kjedene. Derfor har vi blitt presset bakover i verdikjeden mens en stadig større andel av salget vårt har gått som industrisalg, sa Svebestad.

Han understreket at styrets og administrasjonens viktigste fokus nå er å ta større andeler i sisteleddet, og trakk fram tre elementer for å klare dette:

  • Fortsette å utvikle Norturas merkevarer.
  • Ta større del av EMV-produksjonen til kjedene.
  • Kombinere Norturas og kundenes strategier – og utvikle mer kjedetilpassede merkevarekonsepter.

– Dette innebærer en helt ny måte å arbeide på sammen med kundene. Vi må komme dit i dagligvarehandelen som vi er veldig gode på i proffmarkedet, sa Svebestad.


Sveinung Svebestad