Søk:

Verktøylinje

Agrisjå flytter ut av Stjørdal sentrum

(26.01.16) Den velkjente landbruksmessa Agrisjå flytter nå ut av Stjørdal sentrum og til Frigården i Lånke. Nå ser arrangørene fram til ei ny messe i 2017 med mye større plass og bedre kapasitet til å ta imot de mange utstillere og besøkende. Agrisjå 2017 går av stabelen 25. til 27. august.

FRIGÅRDEN NESTE: Frigården er en fantastisk arena, som innebærer mulighet for å gjøre Agrisjå enda større og bedre. Det mener fra v. styreleder Jan-Yngvar Kiel i Trøndersk Landbruk AS, ordfører Ivar Vigdenes og daglig leder Ole T. Hofstad.
FRIGÅRDEN NESTE: Frigården er en fantastisk arena, som innebærer mulighet for å gjøre Agrisjå enda større og bedre. Det mener fra v. styreleder Jan-Yngvar Kiel i Trøndersk Landbruk AS, ordfører Ivar Vigdenes og daglig leder Ole T. Hofstad.

Tross mange messesuksesser i Stjørdal sentrum, har det lenge vært på det rene at Agrisjå har hatt problemer med å legge til rette tilstrekkelig areal for et stadig voksende arrangement. Daglig leder Ole T. Hofstad i arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS forteller at presset på områdene ved Øverlands Minde er stort, og at spesielt anleggelsen av kunstgressbane på den gamle Travbanen satte fart i arbeidet med å finne et nytt areal.

Kvalitetskrav
Hofstad forteller videre at det er flere år med utredningsarbeid som ligger bak beslutningen om å flytte til Frigården.

- Vi måtte for det første finne et areal med tilstrekkelig fast grunn både med hensyn til parkering og til selve messa. I tillegg var det viktig med en sentral beliggenhet i landsdelen både når det gjelder kommunikasjon og befolkning.

I følge Hofstad er mange områder vurdert, både innenfor og utenfor Stjørdal kommunes grenser.

- Til slutt sto det mellom Frigården og Værnes, men etter som den militære tilstedeværelsen nå har økt betydelig på Værnes, ble vi stående igjen med Frigården, som vi mener vil egne seg godt for Agrisjå i framtida.

Samarbeid
Et viktig moment når det gjelder valg av framtidig messeareal har også vært samarbeid med flere arrangementsaktører.

- Frigården er et spennende område der det skjer mye. Her samarbeider vi nå tett både med grunneier Forsvarsbygg og Landsskytterstevnet 2018 om nødvendige investeringer i arealer og infrastruktur, forteller Hofstad, som også framhever stor velvillighet fra kommunens side når det gjelder å finne en god arealløsning for Agrisjå.

Glad ordfører
- Jeg er svært glad for at Trøndersk Landbruk bekrefter sin tilstedeværelse i Stjørdal og har valgt Frigården som arrangementssted. Stedsvalget er framtidsrettet og vil stå seg i lang, lang tid framover, sier en fornøyd ordfører Ivar Vigdenes, som mener valget understøtter kommunens satsing som arrangementskommune, og på utviklingen av Frigården som arrangementssted. Enda et skritt tas i riktig retning.

- Nå gleder vi oss alle til Agrisjå i 2017.

Ny og bedre messe
Ole T. Hofstad framholder at en flytting til Frigården vil innebære en ny og bedre utgave av landbruksmessa.

- Arbeidet med Agrisjå 2017 er allerede godt i gang, og det blir spennende å innta et nytt messeområde. Vi skal nå utvikle videre både den landbruksfaglige delen av messa, men også den delen som henvender seg til det brede publikum. Agrisjå er kjent for å ha landets flotteste husdyrmønstring, og den akter vi å gjøre endra større og bedre. Agrisjå 2017 arrangeres i dagene 25. til 27. august.

Fortsatt investeringslyst
Agrisjå arrangeres i nært samarbeid med landbruksmaskinbransjen, og på Agrisjå 2014 var deltakelsen rekordstor – såpass stor at mange utstillere ikke fikk plass. Hofstad tror et nytt og større messeområde vil medføre en enda større og bredere deltakelse fra maskinaktørene.

- Det er riktignok store endringer innen maskinbransjen, men med fortsatt pågangsmot og investeringslyst i landbruksnæringa er det stort behov for en betydelig arena der tilbydere, skuelystne og kjøpelystne kan møtes.

STØRRE OG BEDRE: Agrisjå er en av landets største landbruksmesser. På Frigården ligger det til rette for en enda større og bedre messe.
STØRRE OG BEDRE: Agrisjå er en av landets største landbruksmesser. På Frigården ligger det til rette for en enda større og bedre messe.


FAKTA OM AGRISJÅ:

  • Arrangert fast i Stjørdal side 1982
  • Den største utendørs fagmessen for landbruket
  • Landets flotteste husdyrmønstring
  • Over 200 utstillere og om lag 30.000 besøkende
  • 250 millioner kroner i anslått messeomsetning under Agrisjå 2014
  • Eies av Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Landbruksselskapet i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og lokale landbruksorganisasjoner.

 For ytterligere informasjon:
Ole T. Hofstad – mob: 901 26 963, mail: ole@ostkil.no