Søk:

Verktøylinje

Årets lammesesong i gang

(Oslo, 03.09.14) I ukene framover henter Nortura drøyt 600 tusen lam inn fra beite. Det er høysesong for Norges nasjonalrett!

Fårikålen ble tidligere i år kåret til Norges nasjonalrett, etter en undersøkelse i regi av landbruks- og matdepartementet. Sesongen for denne tradisjonsrike retten er nå i gang og i ukene framover blir aktiviteten på småfeslakteriene hektisk. Mange sesongarbeidere kommer igjen år etter år for å hjelpe til på slakteriene i lammesesongen. Totalt skal Nortura hente over 600 000 lam fra beite i løpet av lammesesongen, sammen med bøndene.

– Norsk lam er kjøtt i verdensklasse og butikkene kan ikke få det tidlig nok på plass i diskene sine. Det forstår vi godt. Foreløpig er det mest lam fra hjemmebeite og fra sørvest-Norge som er slakteklare, men nå kommer også lammene fra utmarksbeite og fjellbeite fra resten av landet, sier informasjonssjef Ellen Flø Skagen.

Kvaliteten på lammene ser bra ut så langt med en middels slaktevekt på 21 kilo, forteller fagrådgiver for småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Vi går nå inn i den spennende perioden med sanking av sau i utmark. Det er da vi virkelig får svar på hvordan den varme og tørre sommeren har virket inn på kvaliteten på årets lam. Jeg har tro på mye bra kvalitet i år, spesielt fra de beiteområdene som hadde mye snø i vinter og dermed ferskt, fint beite gjennom sommeren, sier han.

Fakta om lam i Nortura:

 • Nortura slakter omtrent 2/3 av alle sau/lam i Norge, totalt ca. 760 000 dyr.  
 • Omtrent 80 prosent slaktes i den hektiske lammesesongen fra midten av august til november
 • Nortura har 9 småfeslakterier:
  • Nortura Førde (Sogn og Fjordane)
  • Nortura Forus (Rogaland)
  • Nortura Sandeid (Rogaland)
  • Nortura Rudshøgda (Hedmark)
  • Nortura Gol (Buskerud)
  • Nortura Bjerka (Nordland)
  • Nortura Malvik (Sør-Trøndelag)
  • Nortura Målselv (Troms)
  • Nortura Karasjok (Finnmark)

 

Fårikål kåret til Norges nasjonalrett

 

Om Nortura
Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi har virksomhet 34 steder i Norge, og henter kjøtt og egg fra bønder i alle fylker og kommuner over hele Norge. Våre merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina. I tillegg har Nortura en betydelig produksjon av EMV-produkter til dagligvarehandelen. Nortura leverer egg og kjøtt til norske restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner. Samtidig er vi en stor leverandør av råvarer til matvareindustrien. Med 5.600 årsverk og datterselskaper i inn- og utlandet, omsatte Nortura i 2013 for 20,6 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 210 mnok