Betaler ut 42 mill kr i kvantumstillegg for 2017

(24.01.18) I slutten av denne uka avregnes årsoppgjør for kvantumstillegg for 2017 for småfe, gris, egg og fjørfekjøtt. Årsoppgjøret som nå utbetales er på vel 42 mill kr.

Årsoppgjøret beregnes etter faktisk levert antall i 2017, fratrukket det som er beregnet A-konto for gris, og for hele året for småfe. Ull teller med i beregning for satsen for småfe. Egg og fjørfekjøtt har også årsberegning justert for løpende A-konto utbetaling.

Satser og trinn er beskrevet i våre leveringsvilkår. Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no.

Kvantumsrabatt på daggamle kyllinger kjøpt i 2017
Samvirkekylling har tidligere betalt denne rabatten løpende gjennom året, f.o.m 2017 ble det gjort endring på denne rutinen. Samvirkekylling vil derfor i løpet av januar betale ut kvantumsrabatten på daggamle kyllinger kjøpt i 2017 ihht rabattmatrisen som ligger på Nortura sine medlemssider.