Eierne krever bedre kjedeavtaler

Nortura årsmøte, Lillestrøm 10. april 2018

(13.04.18) Årsmøtet ga tydelig signal om at grossistavtalene Nortura har med Norgesgruppen og COOP må tas opp på nytt. Ved å slutte seg til en uttalelse fra kretsmøtene i Midt-Norge, ga årsmøtet ledelsen full backing i nye forhandlinger med dagligvarekjedene.

Olav Håkon UlfsnesAv: Håvard Simonsen, Faktotum

– Vi som tillitsvalgt må støtte opp om og presse på for å få bedre avtaler. Når vi nå gjennomfører et forbedringsprogram og reduserer med 300 stilinger, må vi selv beholde effektene av dette og ikke gi det bort til kunder som har mer enn nok fra før. Vi har hatt inspirerende kretsmøter som viser at eierne er med oss. Vi ber om at årsmøtet slutter seg til uttalelsen som er så godt som enstemmig vedtatt i alle kretsene i Midt-Norge. Det vil gi ryggdekning til å bli enda tøffere overfor våre kunder, sa Olav Håkon Ulfsnes (bildet), som la fram forslaget.

Innvendinger fra et par av årsmøteutsendingene om at dette ville være instruksjon av og mistillit til styret, ble avfeid av Ulfsnes og flere da forslaget skulle opp til avstemning.

– Dette er ikke tenkt som mistillit til noe som helst. Uttalelsen reflekterer et engasjement fra eierne våre. Dette er hverdagssamvirke, sa Ulfsnes.

– Selvfølgelig instruerer vi styret, det er det årsmøtet skal gjøre. Jeg har heller ikke oppfattet at ledelsen er i mot, eller synes en slik uttalelse er problematisk. Her er det et eierengasjement, og som eiere må vi kunne si så tydelig fra, sa Lars Morten Rosmo.

– Dette er den makta vi skal ha og den makta vi skal bruke. Kjedene må forstå at det er vi bøndene som styrer skuta og at styret er vårt verktøy, fortsatte Svein Slåtsveen.

Styreleder Trine Vaag ga også selv sin fulle støtte til forslaget: – Uttalelsen gjenspeiler hva kretsene har sagt. Jeg ser på dette som et godt skyv i ryggen, en klar beskjed om hvilken vei vi skal gå. Jeg synes det er et bra forslag, sa hun.

Grossistavtalene – som er inngått for mange år tilbake, men der sentrale deler ble iverksatt fra senhøsten 2016 – er en viktig årsak til det svake resultatet i 2017. Dette fikk mye oppmerksomhet på årsmøtet.
 

Uttalelsen

Uttalelsen fra kretsmøtene i Midt-Norge, som årsmøtet sluttet seg til, har følgende ordlyd:

  • Kretsmøtet for Nortura krever at ledelsen i Nortura tar opp avtalen om grossistdistribusjon med dagligvarekjedene slik at vi når målene om større effektivitet, mindre matsvinn og de økonomiske resultatene for både Nortura og dagligvare. Skal vi ha en effektiv verdikjede for mat i Norge må vi kunne møtes som likeverdige partnere der begge parter høster gevinsten av samarbeidet.
  • Lykkes vi ikke med dette, må Nortura se på muligheten for samarbeid med andre aktører om å etablere en alternativ distribusjon for å oppnå større effektivitet.

 

Se alt fra årsmøtet

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale - facebook

Kolberg understreker alvoret

Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2018

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Kapital- og lønnsfrys

God dyrevelferd – en kontrakt med forbrukerne