Endringer i Norturas konsernledelse

(Oslo, 24.02.15) Mads Bendixby er utnevnt til konserndirektør for Human Resources og Konsernutvikling og går inn i Norturas konsernledelse. Han får ansvaret for HR-arbeidet i Nortura, samt utviklingsprosesser i konsernet.

Bendixby vil blant annet ha ansvar for personaladministrasjon, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i tråd med konsernets strategiplan.

Mads Bendixby går inn i Norturas konserledelse med ansvar for Human Resources og Konsernutvikling
Mads Bendixby går inn i Norturas konserledelse med ansvar for Human Resources og Konsernutvikling.

– Nortura har gjennomført viktige endringer i egen organisasjon, og står fortsatt ovenfor omstillinger i årene som kommer. Samtidig skal vi styrke organisasjonen og bygge kulturen i Nortura. Dette arbeidet er vi sikre på at Mads Bendixby vil kunne lede på en god måte, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Mads Bendixby (42) tiltrer 1. mars stillingen som konserndirektør for HR og Konsernutvikling i Nortura. Han overtar etter Tor Aamot som går over i en rådgiverstilling, med særansvar for definerte utviklingsprosjekter i konsernets nylige besluttede strategiplan.

Konsernutvikling er et nytt område i Nortura, med hovedfokus på utviklingsoppgaver og forretningsprosesser, samt forretningsutvikling som går på tvers av etablerte linjeansvar i konsernet. Arbeidet skal skje i tett samspill med og mellom linjefunksjoner i konsernet, for å sikre gjennomføring og realisering av viktige utviklingsområder i strategiplanen.

Mads Bendixby har jobbet i Nortura siden januar 2014, som salgsdirektør for Ytre salg dagligvare. Tidligere har han vært adm.dir i butikkjeden Home&Cottage. Han har også vært viseadm. direktør og salgsdirektør Fjordland, som Nortura har 39 prosent eierskap i. Bendixby har også vært mange år i TINE, hvorav de siste tre årene som ansvarlig for konsernutvikling.

– I løpet av den tiden jeg har jobbet i Nortura, men også i de mange årene jeg jobbet i Fjordland og TINE og hadde bred kontakt med personer i Nortura, har jeg erfart ansatte med et unikt engasjement og eierskap, kombinert med høy kompetanse. Jeg ser virkelig frem til å ytterligere bidra med å legge til rette for å styrke dette engasjementet og kompetansen, samt å forsterke systemkompetanse og forretningsprosesser i konsernet, sier Bendixby.

Arbeidet med å finne en etterfølger i stillingen som salgsdirektør Ytre salg dagligvare igangsettes umiddelbart, og det legges opp til en rask prosess for å sikre kontinuitet. Bendixby vil fungere i begge stillinger fram til ny leder for Ytre salg er på plass.

 

Nortura SA
Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi har virksomhet 35 steder i Norge, og henter kjøtt og egg fra bønder i alle fylker og kommuner over hele Norge. Våre merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina. I tillegg har Nortura en betydelig produksjon av EMV-produkter til dagligvarehandelen. Nortura leverer egg og kjøtt til norske restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner. Samtidig er vi en stor leverandør av råvarer til matvareindustrien. Med 5.600 årsverk og datterselskaper i inn- og utland, omsatte Nortura i 2014 for 22 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 314 mnok.