Søk:

Verktøylinje

Årsmøtet 2017

Etterbetaling på 100 mill kr og nye 80 mill kr i avsatt medlemskapital

(06.04.17) I tillegg utbetales første års avsetning på medlemskapitalkonto som ble avsatt for 7 år siden. Årsmelding og regnskap ble dermed vedtatt som foreslått og det ble heller ingen endringer i styrets forslag til disponering av årsresultatet for Nortura SA.

Det betyr nye 80 millioner inn på eiernes medlemskapitalkonti, etterbetaling på 100 millioner kroner, samt utbetalt første års avsetning på rullerende medlemskapitalkonto. Utbetalingene vil skje i mai/juni, se egen sak.

Fra årsmøtet 5. april 2017

Konsernstyrets forslag til vedtak (felles for sak 3, 4 og 5):

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2016 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2016.
 2. Konsernstyrets forslag til årsregnskap for 2016 med et konsernresultat før skatt på 460,5 mill. kr og et resultat for morselskapet etter skatt på 410,3 mill. kr godkjennes som Nortura SA sitt årsregnskap for 2016.
 3. Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti settes til 3,84 % for 2016 og resultatet foreslås disponert slik:
Årsresultat i Nortura SA 410 314 509 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller 16 571 554 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 28 438 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti 80 000 000 kr
Etterbetaling medlemmer 100 000 000 kr
Skatte-effekt etterbetaling - 25 000 000 kr
Overføres til etterbetalingsfond 100 000 000 kr
Overføres til annen egenkapital 110 304 955 kr


Årsmøtet vedtok tilbakebetaling fra Medlemskapitalkonto som ble avsatt for 7 år siden. Dette utgjør per 31.12.2016 kr 61 917 677.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetales i 2017 - 61 917 677 kr» Hvor skal andelsinnskuddet føres