Foreslår ingen endringer i styret

(08.02.18) Valgkomiteen i Nortura er ferdig med sitt arbeid og foreslår ingen endringer i styret kommende år.

Nortura - bondens selskap– Det har de siste årene vært mange utskiftinger i styret. Nortura står i dag overfor store utfordringer. Valgkomiteen ønsker derfor å gi styret nødvendig arbeidsro, og vi føler oss trygge på at dette er et kollegium som er kompetent til å takle de utfordringene selskapet står i, sier leder i valgkomiteen, Arne Magnus Aasen.

Trine Hasvang Vaag ble valgt til nye styreleder i fjor, og innstilles for et nytt år. Også sittende nestleder i styret, Per Heringstad, foreslås for en ny periode i den rollen.

Melding 09.03.18: Olav Håkon Ulfsnes foreslås som nytt styremedlem i Nortura

Konsernstyret