Søk:

Verktøylinje

Foreslår ingen endringer i styret

(08.02.18) Valgkomiteen i Nortura er ferdig med sitt arbeid og foreslår ingen endringer i styret kommende år.

Nortura - bondens selskap– Det har de siste årene vært mange utskiftinger i styret. Nortura står i dag overfor store utfordringer. Valgkomiteen ønsker derfor å gi styret nødvendig arbeidsro, og vi føler oss trygge på at dette er et kollegium som er kompetent til å takle de utfordringene selskapet står i, sier leder i valgkomiteen, Arne Magnus Aasen.

Trine Hasvang Vaag ble valgt til nye styreleder i fjor, og innstilles for et nytt år. Også sittende nestleder i styret, Per Heringstad, foreslås for en ny periode i den rollen.

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Nortura 2018

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Midt

Midt

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

1.

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Vest

Vest

2.

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Agro

Agro

3.

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Johan Narum

Innlandet

Innlandet

4.

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Oddveig Gikling Bjørnå

Oddveig Gikling Bjørnå

Midt

Midt

Medlemmer av styret på valg i 2019

 

Merethe Sund

Nord

 

Jon Lilleslett

Øst

 

Per Heringstad

Innlandet

 

Bente Roer

Øst

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Per Heringstad

Innlandet

Innlandet

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1.

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Sigmund Rangen

Sigmund Rangen

Agro

Agro

 

2.

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Helene Sejersted Bødtker

Helene Sejersted Bødtker

Vest

Vest

 

3.

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Endre Østbø

Endre Østbø

Nord

Nord

 

4.

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Hanne Guåker

Hanne Guåker

Innlandet

Innlandet

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Håvard Ringnes

Øst

Øst

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Roy Erik Hetland

Kirsten Helen Myren

Vest

Agro

7.

Valg av 1 medlem i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Ole Martin Fjeldberg

Midt

Innlandet

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2019 og 2020

 

 

Odd Gunnar Mosen (2019)

Øst

 

 

Liv-Julie Wågan (2020)

Nord

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Odd Gunnar Mosen

Midt

Øst

9.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Martin Fjeldberg

Bjarte Nordanger

Innlandet

Vest

10.

Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen for 3 år:

 

1.

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kjetil Larsgård

Sigbjørn Aadne Rød

Øst

Øst

2.

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Arne Magnus Aasen

Bente Bjerkeset Solenes

Midt

Midt

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2019

1.

Reidar Kallestad

Vest

2.

Bente Gro Slettebø

Agro

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2020

3.

Ole Næss

Innlandet

4.

Berit Hundåla

Nord

11.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Arne Magnus Aasen

Ole Næss

Midt

Innlandet

12.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Berit Hundåla

Innlandet

Nord

13.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1.

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Eldrid Kringeland Grønsberg

Bjarte Myren

Vest

Vest

 

2.

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Sigbjørn Aadne Rød

Sigurd Høyland

Øst

Agro

 

3.

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Bjerkeset Solenes

Per Ole Røste

Midt

Innlandet

 

Konsernstyret