God dyrevelferd – en kontrakt med forbrukerne

Nortura årsmøte, Lillestrøm 10. april 2018

(13.04.18) – Arvesølvet til det norske landbruket er basert på tre pilarer: Trygg mat, lite medisinbruk og god dyrevelferd. Dette er verdier vi ikke å skusle bort! De dyrevelferdssakene som har vært avdekket det siste halvåret er derfor ikke bra, for å si det mildt, sa styreleder Trine Vaag i sin årsmøtetale.

Trine Hasvang Vaag

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Hun viste til at kjøttsamvirket med sine merkevarer har bygget en allianse med forbrukeren, og at Gilde- og Prior-produktene skal være en garanti for gode forhold gjennom hele verdikjeden.

– Dette forplikter, og er ikke bare ord vi bruker i festtaler. Hvis det viser seg at enkeltprodusenter ikke evner eller viser vilje til å endre på forholdene og forbedre seg slik at deres produksjon oppfyller de krav både vi og storsamfunnet forventer, er ikke dette produsenter vi kan ha med oss videre. Dette kan høres brutalt ut, og jeg er selvfølgelig klar over mottaksplikten vår. Det er ingen menneskerett å produsere mat, sa Vaag.

Hun fastslo at det ikke er Nortura, men Mattilsynet som bestemmer hvem som kan drive med dyr, og at næringa og tilsynet sammen må gå opp grenser så alle har samme forståelse av hva det i praksis vil si å oppfylle kravene.

– I bunn og grunn er jeg imidlertid sikker på at vi og Mattilsynet har det samme målet. Dyrene i norske fjøs skal ha det godt. Så dette får vi til, sa hun.

Være i forkant
– Vi må ha fokus på dyrevern, men jeg vil komme med en vær varsom-oppfordring, og ønsker en holdningsendring hos både tilsyn og bonde, sa Helen S. Bødtker, og trakk fram hvor tøft det kan være for den enkelte at tilsynet er tilgjengelig for alle som følge av offentlighetsloven.

– Skal vi være mer i forkant? Tilsyn fra Nortura er ikke offentlig. Bør vi ha en «beskyttelsesordning» som er fellesfinansiert? Vi må nå de som aldri stiller på møter, aldri har vært tillitsvalgte, eller forstår Mattilsynet eller systemet, sa hun.

Flere på årsmøtet tok opp at nedskjæring i organisasjonsstaben ikke må gå ut over arbeidet med dyrevelferd, og hjelpen mange kan trenge i vanskelige situasjoner. Lars Morten Rosmo sa at man må styrke og synliggjøre det apparatet næringa har for å hjelpe folk som kommer i krise.

Trine Vaag var enig og sa at Nortura jobber med å kople systemene sammen, og trakk blant annet fram Landbrukets HMS-tjeneste som viktig. Hun sa også at reduksjonen i administrative stillinger må foretas på en måte som ikke går ut over medlemstilfredsheten.

 

Se alt fra årsmøtet

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale - facebook

Kolberg understreker alvoret

Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2018

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Eierne krever bedre kjedeavtaler

Kapital- og lønnsfrys