Ikke halal i Prior og Gilde

(Oslo, 04.03.15) Nortura legger om produksjonsrutinene og kommer ikke lenger til å benytte overskudd fra halal-kjøtt i produkter fra Prior og Gilde. Alt halal-kjøtt vil bli markedsført og solgt under varemerket Alfathi.

AlfathiNortura vil fortsatt tilby halal-kjøtt, men råvaren vil ikke bli brukt i produkter fra Gilde og Prior. Endringen i produksjonsrutinene er utarbeidet over tid, og ble innført fra mandag 1. mars.

– Ved overskudd av halal-kjøtt har dette blitt brukt i andre produkter enn i Alfathi, som er vårt eget varemerke for halal-kjøtt. Vi opplever at det er sterke meninger blant mange om dette, og det tar vi på alvor. Derfor legger vi om våre produksjonsrutiner, sier informasjonsdirektør i Nortura, Elin Ytterdahl Tohje.

Nortura har en egen merkevare for halal-kjøtt, Alfathi. Alt kjøtt i Nortura, både hvitt og rødt, slaktes i tråd med samme forskrifter og de krav som norske mat- og helsemyndigheter til enhver tid stiller. Kjøtt til det muslimske markedet (såkalt halal-kjøtt) slaktes på nøyaktig samme måte som kjøtt til det ordinære markedet, det vil si at dyret bedøves før avliving, og dyret avlives på samme måte som de øvrige dyrene. Forskjellen mellom halal-kjøtt og annet kjøtt er at det leses en takknemlighetsbønn av en muslim som er godkjent for å gjøre dette av Islamsk Råd.