Informasjon om produksjonstilskudd og regler for 2018

(Sist endret 11.01.17) Landbruksdirektoratet har nå oppdatert nettsidene med omtale av hvilke frister som gjelder for søknadsfrister og tilskuddssatser for 2018.

Du finner det blant annet her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd

Oppdaterte rundskriv, veileder og annen informasjon vil bli publisert på Landbruksdirektoratet sin nettside i forkant av ny søknadsomgang med telledato 1. mars 2018.

Etterregistreringsfristen for søknaden i 2017, er 10. januar. Foretakene kan blant annet etterregistrere opplysninger om avløserutgifter.

Informasjon ligger her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/kampanje/arkiv/etterregistrer-opplysninger