Kapital- og lønnsfrys

Nortura årsmøte, Lillestrøm 10. april 2018

(13.04.18) Etter det svake 2017-resultatet, som blant annet har ført til at Nortura har måttet reforhandle sine låneforpliktelser med bankene, blir det kapital- og lønnsfyrs i selskapet.

Styreleder Trine Vaag

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Eierne i Nortura får ikke renter på innestående individuell egenkapital i selskapet i 2017. Man vil heller ikke gjennomføre den rutinemessige rulleringen, eller utbetalingen, av individuell kapital. Disse tiltakene kommer i tillegg til nedjustering av utbetalingsprisene for kjøtt og egg. Slik påvirkes Nortura-eierne av den alvorlige økonomiske situasjonen i selskapet. Internt skal det gjennomføres et forbedringsprogram som innebærer en reduksjon av rundt 300 stillinger. I tillegg er det varslet lønnsfrys for de ansatte, noe det skal forhandles om. Dette preget debatten på årsmøtet, og mange uttrykte bekymring for situasjonen.

– Det er bekymring blant eierne, men jeg hadde forventet mye mer støy enn det har vært. Det viser at det er et stort ansvar blant eierne, og de ansatte er også med å ta et stort ansvar. Jeg tror vi nokså snart vil komme på rett kjøl igjen og vise at vi kan og duger, sa Sigurd Høyland som en av de første talerne i debatten.

Dette ble en gjennomgangstone i debatten. De mange kritiske kommentarene og den uttrykte uroen ble av de fleste kombinert med sterk tro på Nortura og samvirke.

Hans O. Erikstein
Hans O. Erikstein fra Bø i Telemark

Innsparingene dunster bort
Mange som tok ordet var opptatt av at de mange innsparingene og effektiviseringene Nortura har gjennomført over mange år, ikke synes godt nok på bunnlinjen i selskapet.

– Jeg har hatt et stort engasjement for Nortura i ti år som bonde. Vi som eiere og tillitsvalgte har vært trofaste og forsvart selskapet, ikke minst med kapital når det har vært behov for det. Det har vært mange kostnadsbesparelser i hundremillionersklassen, men pengene har dunstet bort i mindre marginer. For meg blir spørsmålet om vi mangler kontroll, sa Hans O. Erikstein. Han og flere spurte om når ledelsen og styret ble klar over den alvorlige situasjonen i fjor.

Styreleder Trine Vaag svarte at 1. tertial gikk som skulle, men at man utover våren begynt å få andre tilbakemeldinger da distribusjonen ble lagt om.

– I tillegg la vi om regnskapet i mai og fikk en annen type rapporter. Det er ikke veldig greit! For styret sin del ble vi klar over at det ikke gikk bra i 2. tertial. Vi satte i gang tiltak utover høsten, men de var ikke kraftfulle nok fordi vi ikke var klar over at det var så ille som det var. Prognosene våre stemte heller ikke. Det var et stort avvik fra prognosene i november til resultatet vi fikk i januar. Det er ukomfortabelt, sa Vaag.

Avregningspris
Haakon Andreas Alm og Else Horge Asplin var blant flere som tok opp reduserte avregningspriser. Alm var redd for tap av leveranser, mens Asplin ikke fikk det til å rime med samvirkets formål om å best mulig økonomi for medlemmene.

– Jeg kan ikke se redusert avregningspris som noen forbedring. Da snur vi samvirke på hodet, sa hun.

– Jeg er veldig veldig klar over at min oppgave er å levere pris til bonden. Det har vi også gjort. Men nå trenger vi å stå oss godt gjennom denne situasjonen, og råvarer er en av våre største kostnader. Jeg ser ikke på å ta ned prodprisene som en forbedring, men som et nødvendig tiltak, svarte Vaag.

Konsentrasjon om det viktigste
– Vi som er eiere og tillitsvalgte har store forventinger til hva Nortura skal ordne opp i, og spesielt i våre egne produksjoner. Også bønder som ikke leverer til oss har store forventninger til hva Nortura skal ordne opp i. Nortura har en veldig krevende rolle. Framover er det viktig at styret og administrasjonen prioriterer det som er aller viktigst – økonomien i selskapet. Det betyr at noen ønsker og behov må legges til side, i alle fall midlertidig. Vi som bønder og eiere har ønske om et sterkt Nortura framover. Det er aller viktigste for oss, understreket Lars Talberg, som fikk medhold av flere talere.

 

Se alt fra årsmøtet

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale - facebook

Kolberg understreker alvoret

Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2018

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Eierne krever bedre kjedeavtaler

God dyrevelferd – en kontrakt med forbrukerne