Søk:

Verktøylinje

Konkurransetilsynet varsler inngrep i planlagt samarbeid mellom Nortura og Prima

(Oslo, 21.08.14) Konkurransetilsynet varslet i dag inngrep i det planlagte samarbeidet mellom Nortura og Prima.

- Vi er selvsagt skuffet, men tar den foreløpige tilbakemeldingen fra Konkurransetilsynet til etterretning. Vi vil nå bruke de femten dagene vi har til rådighet til å se på grunnlaget for Konkurransetilsynets varsel om inngrep, før vi kommenterer saken ytterligere, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Konsekvensene av et eventuelt endelig inngrep vil bli at den nødvendige, kostnadsreduserende og samfunnsøkonomisk lønnsomme restruktureringen i kjøttindustrien på Sør-Vestlandet, ikke lar seg gjennomføre, mener Kolberg.