Mulig bortfall av CO₂-leveranse

(28.06.18) Nortura har fått beskjed fra våre leverandører om at det har oppstått utfordringer med leveranse av CO₂. Vi opplever nå en svært uoversiktlig leveringssituasjon.

Nortura Rudshøgda er en av fabrikkene som kan bli berørt av mangel på CO₂

Dette skyldes blant annet at produksjonen ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn måtte stanses. Som følge av dette stanser også produksjonen ved Praxairs fabrikk for flytende CO₂ på Herøya også opp. Andre fabrikker i Europa har av ulike årsaker også hatt utfordringer den siste tiden.

Nortura sine slakterier benytter CO₂ til flere deler av sin produksjon, både til bedøving og til pakking av produkter. Mangel på leveranse av CO₂ vil derfor få konsekvenser for driften av våre fabrikker.

Vi er avhengig av CO₂ til både bedøving i forbindelse med slakting, kjøling og i pakking av produkter. Der det er mulig, vil vi redusere forbruk til et absolutt minimum. Det ses også på muligheten å omfordele tilgjengelig CO₂, slik at fabrikkene som har størst behov vil kunne prioriteres. Går vi helt tom for CO₂ vil produksjonen måtte stanse opp.

Hva gjør vi med dyra som ikke blir slaktet?
Ser vi at vi er i ferd med å gå tom for CO₂ ved en fabrikk vil vi så tidlig som mulig gå i dialog med produsenter som skal levere dyr til fabrikkene om at transporten fra gård må utsettes. Det er mest kritisk for dyrevelferden at slakting av fjørfe og gris ikke utsettes, og disse dyreslagene vil derfor måtte prioriteres. Det er viktig at menneskers helse og dernest dyrevelferd prioriteres av leverandører med tilgjengelig CO₂.

Vi følger opp produsenter dersom de ikke kan levere dyr som planlagt. Hittil har det ikke vært nødvendig. Skulle det skje må vi prioritere dyreslag ut ifra dyrevelferdshensyn. Vi er i tett dialog med myndighetene om denne situasjonen slik at vi ikke havner i en situasjon som går ut over dyrevelferden.

Vil vi merke dette i butikken?
Hvis produksjonskapasiteten reduseres eller i verste fall stanser opp på en eller flere fabrikker vil vi ikke kunne levere til butikkene som normalt. Vi er i dialog med kjedene om dette. Hvilke produkter, omfang og varighet må vi komme tilbake til hvis situasjonen skulle oppstå.

Vi jobber på spreng med å sørge for at produktene våre kommer ut til forbruker. Grillsesongen er selvsagt veldig viktig for oss. Denne situasjonen rammer flere bransjer, og skjer som følge av at våre leverandører ikke er leveringsdyktige. Det er ikke noe vi rår over. Per i dag er vi mest opptatt av å sikre leveranse av CO₂ og holde produksjonen på normalt nivå.